Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

1) informacja o planowanych zadaniach z udziałem środków zewnętrznych – podinsp. ds. funduszy zewnętrznych,

2) realizacja inwestycji w gminie w 2019 r. – kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju,

3) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Strzeleczki za 2019 r. – kierownik GOPS,

4) przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – kierownik GOPS,

5) informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 r. – kierownik GBP,

6) analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za2019 r. – Skarbnik Gminy,

7) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

          a) zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.05.2020 r. – Skarbnik Gminy,

          b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.05.2020 r. – Skarbnik Gminy,

          c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób                     Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu (obręb Wawrzyńcowice) – projekt z dnia 14.05.2020 r. – kierownik Referatu                           Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

          d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób                   Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu (obręb Dziedzice) – projekt z dnia 14.05.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki                 Komunalnej i Nieruchomości,

         e) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w               Strzeleczkach – projekt z dnia 07.05.2020 r. – kierownik GOK,

         f) ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – projekt z              dnia 14.05.2020 r. – kierownik GZEAS,

         g) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

8) sprawy bieżące.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1) kontrola wydatków na LZS-y w gminie w 2019 r.,

2) kontrola wydatków poniesionych na działalność jednostek OSP w gminie w 2019 r.,

3) analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,

4) informacja o stanie mienia gminy – działki i obiekty,

5) sprawy bieżące.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-05-2020 09:36 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-05-2020 09:38
Przewiń do góryPrzewiń do góry