Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XX/20 w dniu 19.03.2020 r.

4.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XIX a XXI sesją.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.05.2020 r. – Skarbnik Gminy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.05.2020 r. – Skarbnik Gminy.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu (obręb Wawrzyńcowice) – projekt z dnia 14.05.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu (obręb Dziedzice) – projekt z dnia 14.05.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach – projekt z dnia 07.05.2020 r. – kierownik GOK,

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – projekt z dnia 14.05.2020 r. – kierownik GZEAS,

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 20.05.2020 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

13.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Strzeleczki do rozpatrzenia według właściwości – projekt z dnia 21.05.2020 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

16.Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-05-2020 15:17
Przewiń do góryPrzewiń do góry