Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023

Na prośbę Marszałka Województwa Opolskiego przekazujemy informacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023. Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do w/w programu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 22 maja do 5 czerwca 2020 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.,

DOCOgłoszenie.doc (25,50KB)
DOCformularz uwag.doc (36,50KB)
PDFUchwała Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020.pdf (1,05MB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020.pdf (783,77KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2711.2020 ZWO z dnia 18.05.2020.pdf (682,08KB)
PDFPONZ WO 2020-2023.pdf (6,99MB)
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2020 09:27
Przewiń do góryPrzewiń do góry