Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Samorządowej

W dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w sali narad urzędu gminy w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1) kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2019 r.,

2) kontrola wydatków (dotacji) przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2019 r.,

3) sprawy bieżące.

 

W dniu 18 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Tematyka posiedzenia:

1) stan bezpieczeństwa w gminie w 2019 r. – przedstawiciel KPP i PSP w Krapkowicach, Komendant Gminny OSP

2) działalność sportowa w gminie – koordynator ds. sportu szkolnego,

3) Raport o stanie gminy za 2019 r. – Sekretarz Gminy,

4) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

          a) zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 10.06.2020 r. – Skarbnik Gminy,

          b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.06.2020 r. – Skarbnik Gminy,

          c) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.06.2020 r. – inspektor ds. obsługi rady gminy,

          d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. – projekt z dnia 10.06.2020 r.            – inspektor ds. obsługi rady gminy,

          e) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2019 r. – projekt z dnia 10.06.2020 r. – inspektor ds.             obsługi rady gminy,

5) sprawy bieżące.

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-06-2020 10:56
Przewiń do góryPrzewiń do góry