Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XXII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXI/20 w dniu 28.05.2020 r.

4.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXI a XXII sesją.

5,Interpelacje i zapytania radnych.

6.Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2019 r.”:

a) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2019 r.” – Sekretarz Gminy,

b) debata nad raportem z uwzględnieniem głosu mieszkańców,

c) głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 10.06.2020 r. – Sekretarz Gminy,

7.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. - Wójt, Skarbnik Gminy,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy,

c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego – kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

d) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r. – Uchwała Nr 147/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowej,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. – projekt z dnia 10.06.2020 r.

8.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.:

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r. – Uchwała Nr 205/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2019 r. – projekt z dnia 10.06.2020 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 10.06.2020 r. – Skarbnik Gminy,

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.06.2020 r. – Skarbnik Gminy,

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

13.Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-06-2020 11:16
Przewiń do góryPrzewiń do góry