Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Przetargi-Usługi

2016.10.21

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2017 roku

2016.08.12

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczki w latach polisowych 2016/2019

2016.06.13

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach w roku szkolnym 2016/2017

2016.04.27

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach przy ul. Kościelnej 10, w roku szkolnym 2016/2017

25.11.2015

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie o wyborze 07.12.2015.pdf (89,00KB)

Zarządzenie Nr 129 /15 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016 roku.” PDFZarządzenie nr 129.pdf (24,76KB)

Odpowiedzi na zapytania:
PDFOdpowiedź na pytania 02.12.2015r..pdf (60,47KB)
PDFodpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf (179,73KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 318824-2015.pdf (434,94KB)
DOCSIWZ XI.25.2015r..doc (371,00KB)
DOCSIWZ 25.11.2015.doc (493,50KB)  nieaktualny
RTF01 Załącznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf (6,19MB)
DOC02 Załącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc (28,50KB)
DOC03 Załącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc (52,00KB)
DOC04 Załącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc (41,00KB)
DOC05 Załącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc (54,00KB)
DOC06 Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy (1).doc (33,50KB)
DOC07 Załącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc (37,50KB)
DOC08 Załącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc (41,50KB)
DOC09 Załącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc (42,50KB)
DOC10 Załącznik nr 10 do SIWZ-Formularz ofertowy.doc (43,00KB)
DOC11 Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33,00KB)
DOC12 Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc (141,50KB)
PDF13 Uchwała w sprawie Regulaminu zał.Nr 13.pdf (852,51KB)
PDF14 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługzał.Nr 14.pdf (266,31KB)
DOC15.1 Załacznik nr 15 zestawienie koszy przy przystankach.doc (37,00KB)

PDF15.2 mapa gminy strzeleczki z koszam.pdf (1,02MB) 

09.07.2015

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku 2015-2016 na terenie Gminy.

30.07.2015

PDFZawiadomienie+o+wyborze.pdf (149,96KB)

Ogłoszenie o zmianie z dnia 10.07.2015. PDFogłoszenie o zmianie.pdf (43,81KB)

 1. PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (273,67KB)
 2. DOCSIWZ.doc (120,00KB)
 3. DOCZałacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (27,00KB)
 4. DOCZałacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (26,00KB)
 5. DOCZałacznik nr 4 Wykaz autobusów.doc (25,00KB)
 6. DOCZałacznik nr 6 gr.kapitałowa.doc (27,00KB)
 7. DOCZałącznik nr 2 Oświadczenie art. 22.doc (26,50KB)
 8. DOCZałącznik nr 3 Oświadczenie art.24.doc (23,50KB)
 9. DOCZałącznik nr 5 Projekt umowy.doc (40,50KB)
   

11.06.2015

Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki.

03.07.2015

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 2.pdf (122,55KB)
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cześć 1.pdf (123,08KB)
 

Uwaga zmiany

22.06.2015

DOCZarządzenie Nr 72.doc (31,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1b do SIWZ.doc (41,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ.doc (41,00KB)
XLSZałacznik nr 10 Oświetlnie podział na strefy.xls (32,00KB)
DOCZalacznik nr 12 do SIWZ- umowa-obiekty czesc (2).doc (368,50KB)
DOCZalacznik nr 11 do SIWZ umowa -drogi część (1) (2).doc (222,00KB)
DOCodpowiedzi na zapytania 22.06.doc (65,50KB)
PDFodpowiedz na pytania.pdf (106,51KB)
DOCGmina Strzeleczki.doc (248,50KB)
 

18.06.2015

Uwaga, w związku z zapytaniami do SIWZ, złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający zmienia termin otwarcia i złożenia ofert na 24.06.2015.

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (41,00KB)

PDFOdpowiedź na zapytania.pdf (350,14KB)

DOCZarządzenie Nr 67 z dnia 16.06.2015r..doc (26,00KB)
DOCZałącznik nr 13 do SIWZ umowa szczegolowa.doc (87,00KB)
DOCZalacznik nr 12 do SIWZ- umowa-obiekty czesc (2).doc (366,50KB)
DOCZalacznik nr 11 do SIWZ umowa -drogi część (1).doc (218,00KB)
DOCSIWZ Energia Elektryczna (2).doc (262,50KB)
 

DOCZałącznik nr 13 do SIWZ umowa szczegolowa.doc (81,00KB)
XLSzałącznik nr 10 Oświetlenie dróg.xls (36,00KB)
XLSZałacznik nr 9 Obieklty.xls (51,50KB)
DOCZalacznik nr 12 do SIWZ- umowa-obiekty czesc (2).doc (360,00KB)
DOCZalacznik nr 11 do SIWZ umowa -drogi część (1).doc (216,50KB)
DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (29,50KB)
DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc (27,00KB)
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (31,50KB)
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc (25,50KB)
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (34,50KB)
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc (24,00KB)
DOCZalacznik nr 2 a do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art.22-obiekty.doc (24,50KB)
DOCZalacznik nr 1a do SIWZ- oferta wykonania obiekty część 2.doc (43,50KB)
DOCZalacznik nr 1 b do SIWZ- oferta wykonania drogi część 1.doc (43,50KB)
DOCSIWZ Energia Elektryczna (2).doc (262,50KB)
DOCogloszenie o zamówieniu nr 140902-2015.doc (57,00KB)
 

19.11.2014

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KRAPKOWICACH PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (68,67KB)
 

DOCFormularz ofertowy.doc (25,50KB)
DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (50,50KB)
DOCOświadczenie art.22.doc (26,50KB)
DOCOświadczenie z art.24.doc (23,50KB)
DOCSIWZ.doc (90,00KB)
DOCWykaz.doc (25,00KB)
DOCZałącznik nr 5.doc (27,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ umowa.doc (37,00KB)
 

29.10.2014

Nadzór inwestorski dla zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki ‘’

PDFWynik postępowania.pdf (64,51KB)

Nadzór inwestorski dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki"

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (48,24KB)
 

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc (45,50KB)
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (120,14KB)
DOCSIWZ.doc (210,00KB)
PDFUchwała w sprawie Regulaminu.pdf (852,51KB)
PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf (266,31KB)
DOCZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (30,00KB)
DOCZałącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc (252,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc (25,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc (49,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc (38,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc (44,00KB)
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy (1).doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc (35,00KB)
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc (38,50KB)
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc (39,50KB)
RTFZałącznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf (6,50MB)
 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Strzeleczki

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (50,37KB)

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (54,00KB)

DOCStrzeleczki oświetlenie Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc (151,00KB)

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc (43,00KB)

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc (163,50KB)

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc (30,50KB)

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc (30,00KB)

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (36,00KB)

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc (31,50KB)

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (31,50KB)

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc (32,00KB)

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (31,00KB)

XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ.xlsx (14,51KB)

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych.

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania_.pdf (49,52KB)

 

JPEGOdp.na pytania.jpeg (108,08KB)

JPEGOdp.na pytania 1.jpeg (118,41KB)

 

DOCogloszenie o zamowieniu.doc (54,00KB)

DOCStrzeleczki Obiekty Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc (150,00KB)

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc (43,00KB)

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc (227,00KB)

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc (30,50KB)

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc (30,00KB)

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (36,00KB)

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc (31,50KB)

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (31,50KB)

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD.doc (32,00KB)

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (31,00KB)

XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ.xlsx (19,35KB)

 

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015r.

13.06.2014

JPEGPowiadomienie o wyborze.jpeg (73,52KB)

 

DOCFormularz ofertowy.doc (25,00KB)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (52,00KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (26,50KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (23,50KB)

DOCSIWZ.doc (90,50KB)

DOCWykaz autobusów.doc (25,00KB)

DOCZał nr.6harmonogram.doc (22,50KB)

DOCZałącznik nr 5.doc (27,50KB)

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ umowa.doc (37,50KB)

 

17.12.2013

PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (52,53KB)

04.12.2013

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc (74,50KB)

PDFroczne sprawozdanie wojta odpady komunalne 2012.pdf (552,11KB)

DOCSIWZ.doc (204,00KB)

PDFUchwala w sprawie Regulaminu.pdf (852,51KB)

PDFUchwala w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug.pdf (266,31KB)

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc (29,00KB)

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorow (2).doc (52,00KB)

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ-czestotliwosc odbioru odpadow.doc (41,50KB)

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc (46,50KB)

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ-Oswiadczenie z art. 22 ustawy (1).doc (34,00KB)

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-Oswiadczenie z art. 24 ustawy.doc (37,50KB)

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc (41,00KB)

DOCZalacznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzetu.doc (42,50KB)

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc (45,50KB)

DOCZalacznik nr 11 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (32,50KB)

DOCZalacznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc (255,00KB)

RTFZalacznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf (6,80MB)

 

 

03.12.2013

PDFunieważnienie przetargu.pdf (53,04KB)

 

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc (74,50KB)

PDFroczne sprawozdanie wójta odpady komunalne 2012.pdf (552,11KB)

DOCSIWZ.doc (246,00KB)

PDFUchwała w sprawie Regulaminu.pdf (852,51KB)

PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf (266,31KB)

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- Formularz ofertowy.doc (66,00KB)

DOCZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (50,00KB)

DOCZałącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy.doc (259,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ-wykaz aptek (1).doc (39,00KB)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc (87,50KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ-częstotliwość odbioru odpadów.doc (66,50KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ-formularz rzeczowo-cenowy (1).doc (88,00KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie z art. 22 ustawy (1).doc (51,00KB)

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ-Oświadczenie z art. 24 ustawy.doc (58,50KB)

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc (68,00KB)

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc (74,00KB)

RTFZałącznik_nr_1 do SIWZ-wykaz_nieruchomosci.rtf (6,50MB)

 

Swiadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów dom szkól w roku szkolnym 2013r./2014r.

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (60,12KB)

 

DOCformularz ofertowy.doc (26,00KB)

 

DOCogloszenie o Zamowieniu.doc (51,00KB)

DOCOswiadczenie art.22.doc (26,50KB)

DOCOswiadczenie z art.24.doc (23,50KB)

DOCSIWZ.doc (94,50KB)

DOCWykaz autobusow.doc (25,00KB)

DOCZalacznik nr 6 Harmonogram.doc (35,00KB)

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ umowa.doc (37,50KB)

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Strzeleczki

PDFOgłoszenie o wyborze oferty na zakup energii elektrycznej drogi.pdf (48,54KB)

 

Zmiana SIWZ

DOCXzmiana SIWZ drogi.docx (18,20KB)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFogłoszenie o zmianie.pdf (39,51KB)

 

Odpowiedź na pytania

PDFpytania II bip 23.05 (1).pdf (100,13KB)

PDFpytania -bip drogi i miejsca publ..pdf (203,18KB)

 

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (54,50KB)

DOCStrzeleczki - oświetlenie Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc (142,00KB)

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc (34,50KB)

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc (157,00KB)

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc (26,50KB)

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc (26,00KB)

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (20,50KB)

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-o+Ťwiadczenie innego podmiotu.doc (27,50KB)

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (30,00KB)

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy.doc (14,50KB)

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- O+Ťwiadczenie o przynale+-no+Ťci do grupy kapita+éowej.doc (25,50KB)

DOCZalacznik nr 9 do SIWZ- Wykaz punkt+-w poboru energii.doc (98,00KB)

 

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych

PDFOgłoszenie o wyborze oferty na zakup oferty energii elektrycznej obiekty.pdf (48,49KB)

 

Zmiana SIWZ

DOCXzmiana SIWZ obiekty.docx (17,68KB)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFzmiana ogłoszenia.pdf (39,34KB)

 

Odpowiedź na pytania

DOCpytania bip-2.doc (36,50KB)

PDFpytania-bip.-obiekty.pdf (94,66KB)

 

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc (55,00KB)

DOCStrzeleczki - obiekty Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.doc (142,00KB)

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc (34,50KB)

DOCZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy (1).doc (242,00KB)

DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc (30,50KB)

DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc (30,00KB)

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (20,50KB)

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-o+Ťwiadczenie innego podmiotu.doc (31,50KB)

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (30,00KB)

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy.doc (31,50KB)

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- O+Ťwiadczenie o przynale+-no+Ťci do grupy kapita+éowej.doc (25,50KB)

DOCZalacznik nr 9 do SIWZ- Wykaz punkt+-w poboru energii.doc (86,50KB)

DOCZalacznik nr 9a do SIWZ- Wykaz punkt+-w poboru energii.doc (94,50KB)

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 08-01-2013 10:21 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 28-10-2016 13:15
Przewiń do góryPrzewiń do góry