Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Przetargi-Roboty Budowlane

Rok 2016

Gmina Strzeleczki zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu nawierzchni drogi ul. Wiatrakowej Wiejskiej w miejscowści Łowkowice.

Szczegóły w poniższych plikach:
DOCZapytanie cenowe-ul.Wiejska.doc (87,00KB)
DOCXWzór umowy.docx (18,47KB)
PDFprzedmiar robót.pdf (35,42KB)
DOCXZałącznik nr 1 do zapytania cenowego wzór oferty ul. Wiejska.docx (38,33KB)
 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Prudnickiej w miejscowości Strzeleczki

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki

 

Rok 2015

09.06.2015

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra wraz z  przebudową drogi bocznej od ulicy Kolejowej w miejscowości Dobra

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf (145,80KB) zamieszczono dnia 10.07.2015
 

zaktualizawano dnia 10.06.2015

PDFDobra Kolejowa, Łąkowa przedmiar.pdf (275,58KB) - plik nr.15
 

 1. DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (77,50KB)
 2. DOCSIWZ Droga Dobra.doc (199,00KB)
 3. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc (37,00KB)
 4. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (24,50KB)
 5. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (36,50KB)
 6. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (23,50KB)
 7. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (25,00KB)
 8. DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc (28,50KB)
 9. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc (124,50KB)
   
 10. PDFA-A.pdf (505,48KB)
 11. PDFB-B.pdf (547,67KB)
 12. PDFC-C.pdf (510,04KB)
 13. PDFD-D.pdf (540,21KB)
 14. PDFDobra boczna ul.Kolejowej PRZEDMIAR.pdf (253,73KB)
 15. PDFDobra Kolejowa, Łąkowa przedmiar.pdf (273,65KB)
 16. PDFE-E.pdf (556,74KB)
 17. PDFF-F.pdf (504,13KB)
 18. PDFniweleta A-B.pdf (112,53KB)
 19. PDFniweleta C-D.pdf (116,84KB)
 20. PDFniweleta E-F.pdf (135,02KB)
 21. PDFOpis techniczny.pdf (204,81KB)
 22. PDFprzekroje poprzeczne-Model.pdf (328,39KB)
 23. PDFSST.pdf (16,03MB)
 24. PDFStrzeleczki dodatkowy odcinek-Model.pdf (421,11KB)
 25. PDFzagospodarowanie terenu.pdf (1,97MB)
 26. PDFOPIS TECHNICZNY 1.pdf (143,92KB)
   

21.04.2015

Gmina Strzeleczki informuje, iż w wyniku zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej ciśnieniowej w miejscowości Łowkowice”, wybrano ofertę firmy PPHU PAGA-PRO z siedzibą ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice.

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (169,10KB)

24.03.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej ciśnieniowej w miejscowości Łowkowice

DOCogłosznie o zamówieniu.doc (78,00KB) 
DOCSIWZ.doc (194,00KB)
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc (37,50KB) 
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (27,00KB)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (40,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (25,00KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (27,50KB)
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc (32,50KB)
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc (32,50KB)
DOCZałącznik nr 7 Wzór umowy do przetargu.doc (221,50KB)

PDF01 projekt łowkowice komorniki.pdf (6,44MB)
PDFK_L rys 2a_tloczny_etII.pdf (2,86MB)
PDFK_L rys 1a_tloczny_etII.pdf (593,21KB)

PDFtranzyt łowkowice przedmiar.pdf (38,11KB)

 

02.03.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej m. Strzeleczki III etap

Zawiadomienie o wynikach postepowania 01.04.2014
PDFzawiadomienie o wyniku postepowania.pdf (107,42KB)

Zapytanie dot. wzoru umowy 11.03.2015
PDFzapytanie 11-03-2015 bip.pdf (305,21KB)
Poprawiony wzór umowy: DOCzał 7 wzór umowy-poprawiony 12.03.2015r..doc (264,50KB)

Zapytanie czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe.
Odpowiedź: PDFodpowiedź rury polimerobetonowe.pdf (60,18KB)

 Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści SIWZ PDFZarządzenie.pdf (58,93KB)

DOCOgłoszenie o zmianie 46848-2015.doc (145,47KB)
DOCSIWZ Strzeleczki etap III 03.03.2015r.-zmieniona.doc (183,42KB)

DOCOgłoszenie o zamówieniu 45254-2015.doc (149,04KB) nieaktualny
DOCSIWZ.doc (317,00KB) nieaktualny
DOCzał 1 oferta.doc (145,96KB)
DOCzał 2 oświadczenie art 22.doc (143,47KB) 
DOCzał 4 oświadczenie art 24.doc (142,94KB) 
DOCzał 5 grupa kapitałowa.doc (143,33KB) 
DOCzał 6 wykaz robót.doc (142,05KB) 
DOCzał 7 wzór umowy.doc (167,15KB) 
DOCzał 8 oświadczenie kierownika budowy.doc (143,50KB) 
DOCzał 9 pełnomocnictwo.doc (143,59KB) 

DOCzał 10 wykaz osób.doc (142,69KB)
DOCzał 11 wzór gwarancji bankowej.doc (143,31KB) 

Przedmiar robót:

PDFprzedmiar Strzeleczki III etap luty 2015.pdf (154,61KB)

Dokumentacja techniczna:

PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz1.pdf (43,04MB)
PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz2.pdf (41,23MB)
PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz3.pdf (36,92MB)
PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz4.pdf (23,59MB)
PDF03 Etap_III_rys_8_P2.pdf (6,83MB)
PDF04 Etap_III_rys_9_P1.pdf (8,49MB)
PDF05 profile ks1.pdf (2,64MB)
PDF06 profile ks2.pdf (4,42MB)
PDF02 P1 Strzeleczki pompa zamienna.PDF (8,11MB)

Specyfikacje techniczne

PDFST 00.00 - Wymagania ogólne kanalizacja Strzeleczki III etap.pdf (317,33KB)
PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne kanalizacja Strzeleczki III etap.pdf (207,68KB)
PDFST 00 02 - Roboty wzakresie_kanalizacji_sanitarnej_strzeleczki III etap.pdf (253,55KB)
PDFST 00.03 - Roboty drogowe Strzeleczki III etap.pdf (203,71KB)
PDFST 00 04 - Robotyelektryczne_strzeleczki III etap.pdf (151,26KB)

 

18.11.2014

Malowanie Szkoły Podstawowej w Komornikach

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (65,68KB)
 

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)
DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (56,50KB)
PDFPrzedmiar.pdf (47,63KB)
DOCSIWZ.doc (115,00KB)
PDFSTWiOR.pdf (292,14KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (26,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (24,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (24,50KB)
DOCZałącznik nr 5.doc (27,50KB)
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc (164,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.doc (121,00KB)
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc (29,00KB)
 

16.09.2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki

15.09.2014

Remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Szkolnej 37

PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (60,17KB)
 

JPEGOdpowiedź na zapytanie.jpeg (106,14KB)
 

DOCFormularz ofertowy.doc (36,00KB)
DOCogłoszenie o zamówieniu.doc (56,00KB)
PDFPrzedmiar.pdf (52,44KB)
DOCSIWZ.doc (115,00KB)
DOCSPECYFIKACJE TECHNICZNE-Dobra.doc (67,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (26,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (24,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (25,00KB)
DOCZałącznik nr 5.doc (28,00KB)
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc (164,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.doc (121,50KB)
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc (29,50KB)
 

Wykonanie elewacji  budynku Przedszkola w Racławiczkach   poprzez nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego akrylowego i tynku żywicznego

11.07.2014

PDFpowiadomienie o wyborze.pdf (97,73KB)

 

17.06.2014

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)

DOCOgloszenie o zamówieniu.doc (57,00KB)

JPEGPrzedmiar.jpeg (63,69KB)

DOCSIWZ.doc (115,00KB)

DOCSpecyfikacja techniczna.doc (53,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (26,00KB)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (25,00KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (24,50KB)

DOCZałącznik nr 5.doc (27,50KB)

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc (164,50KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.doc (121,00KB)

DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc (29,50KB)

 

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Chrzelice-Dziedzice

29.05.2014

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (52,17KB)

30.04.2014

RARDokumentacja przetargu.rar (3,15MB)

 

 

Budowa 4 torowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni kulą

14.05.2014

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (46,64KB)

17.04.2014

RARDokumentacja przetargu.rar (5,80MB)

RARgimnazjum-projekt.rar (12,01MB)

RARrysunki pdf.rar (13,80MB)

Odpowiedź na zapytanie:

PDFodp.na pytanie bip.pdf (26,68KB)

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzeleczki etap II

21.05.2014

JPEGpowiadomienie o wyborze.jpeg (86,50KB)

10.04.2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzeleczki etap II

 

Malowanie wewnętrzne Szkoły Podstawowej w Zielinie

04.12.2013

PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (59,97KB)

 

DOCFormularz ofertowy.doc (38,50KB)

DOCOgłoszenie o zmaówieniu.doc (66,50KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (29,00KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (26,50KB)

PDFPrzedmiar.pdf (55,17KB)

DOCSIWZ.doc (99,50KB)

PDFST.pdf (292,54KB)

DOCWykaz robót.doc (29,00KB)

DOCWzór umowy.doc (91,50KB)

DOCZałącznik nr 7.doc (30,00KB)

 

07.11.2013

Powiadomienie o wyborze

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf (48,04KB)

 

17.10.2013

Rewitalizacja muru zabytkowego wokół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Komornikach

PDFodpowiedzi na pytania.pdf (47,85KB)

PDFodp.na pytanie.pdf (25,13KB)

PDFBadania geotechniczne.pdf (677,70KB)

PDFodpowiedzi na pytania.pdf (59,35KB)

 

PDFBIOS.pdf (71,90KB)

PDFmapa3.pdf (947,96KB)

PDFmapa4.pdf (1,21MB)

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc (65,50KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (26,00KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (24,00KB)

PDFProjekt wykonawczy.pdf (111,01KB)

PDFPrzedmiar.pdf (18,64KB)

PDFPrzekrój larsena.pdf (36,84KB)

DOCSIWZ.doc (114,50KB)

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (128,87KB)

PDFŚcianka.pdf (82,11KB)

PDFŚcianka_1.pdf (67,84KB)

DOCWykaz robót.doc (26,50KB)

DOCwzór umowy.doc (100,00KB)

DOCZałącznik nr 7.doc (28,00KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)

 

24.09.2013

Rewitalizacja muru zabytkowego wokół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Komornikach

JPEGUnieważnienie przetargu.jpeg (90,00KB)

 

PDFBIOS.pdf (71,90KB)

DOCZałącznik nr 7.doc (28,00KB)

DOCwzór umowy.doc (100,50KB)

DOCWykaz robót.doc (26,50KB)

PDFŚcianka_1.pdf (67,84KB)

PDFŚcianka.pdf (82,11KB)

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (128,87KB)

DOCSIWZ.doc (114,00KB)

PDFPrzekrój larsena.pdf (36,84KB)

PDFPrzedmiar.pdf (15,48KB)

PDFProjekt wykonawczy.pdf (111,01KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (24,00KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (26,00KB)

DOCogloszenie o zamowieniu.doc (65,50KB)

PDFmapa4.pdf (1,21MB)

PDFmapa3.pdf (947,96KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)

 

17.09.2013

Przebudowa Drogi Gminnej na odcinku Strzeleczki-Kopalina

PDFpowiadomienie Strzeleczki-Kopalina.pdf (59,45KB)

 

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf (32,34KB)

 

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc (235,50KB)

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc (99,50KB)

DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc (95,50KB)

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc (131,00KB)

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gr.nieskalistych.doc (84,00KB)

DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc (168,00KB)

DOCD.04.01.01 Koryto+profilowanie.doc (101,00KB)

DOCD.04.03.01-Oczyszczenie i skropieniem.doc (95,50KB)

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc (181,00KB)

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc (82,50KB)

DOCD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2010r.doc (290,50KB)

DOCD.05.03.05b-Nawierzchnia z BA w-wa wiążąca+wyrównawcza wg WT 1 i 2 z 2010r.doc (267,00KB)

DOCD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.doc (90,50KB)

DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc (160,50KB)

DOCD.06.04.01 rowy (w przyp.rob.rem. i utrzym.).doc (77,00KB)

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc (113,50KB)

DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc (136,00KB)

DOCD.08.02.02-Chodnik z brukowej kostki betonowej.doc (97,50KB)

DOCD.08.03.01-Obrzeża betonowe.doc (105,50KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc (64,00KB)

DOCOkładka SST Kopalina.doc (38,50KB)

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (169,03KB)

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf (112,75KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (26,00KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (24,00KB)

JPEGprzedmiar.jpeg (36,18KB)

JPEGprzedmiar2.jpeg (120,00KB)

JPEGprzedmiar3.jpeg (34,41KB)

PDFprzekrój 1-1.pdf (509,48KB)

PDFprzekrój 2-2.pdf (303,44KB)

PDFprzekrój A-A.pdf (523,68KB)

PDFprzekrój B-B.pdf (531,18KB)

PDFprzekrój C-C.pdf (356,32KB)

PDFprzekrój D-D.pdf (300,05KB)

PDFprzekrój E-E.pdf (297,14KB)

DOCSIWZ.doc (114,50KB)

DOCspis treści KOPALINA.doc (114,50KB)

PDFszczegół 1.pdf (164,84KB)

PDFszczegół 2.pdf (201,25KB)

PDFszczegół 3.pdf (184,69KB)

PDFszczegół 4.pdf (531,38KB)

PDFszczegół 5.pdf (717,88KB)

PDFwidok ogólny zjazdu bitumicznego.pdf (665,34KB)

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf (733,51KB)

DOCWykaz robót.doc (26,50KB)

DOCwzór umowy.doc (98,50KB)

PDFzagospodarowanie terenu 1.pdf (2,07MB)

PDFzagospodarowanie terenu 2.pdf (1,46MB)

PDFzagospodarowanie terenu 3.pdf (761,72KB)

PDFzagospodarowanie terenu 5.pdf (1,57MB)

DOCZałącznik nr 7.doc (27,50KB)

 

14.08.2013

PDFpowiadomienie o wyborze sp zielina.pdf (50,67KB)

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza II przetarg:

Malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zielinie

PDFogłoszenie o zmianie.pdf (22,41KB)

DOCOgłoszenie powiązane.doc (26,50KB)

 

DOCZałącznik nr 7.doc (30,00KB)

DOCwzór umowy II.doc (90,00KB)

DOCspecyfikacja techniczna.doc (57,50KB)

DOCWykaz robót.doc (29,00KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (26,50KB)

PDFPrzedmiar.pdf (52,57KB)

DOCogłoszenie o zamówieniuII.doc (67,50KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (29,00KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (38,50KB)

 

09.08.2013

PDFUnieważnienie postępowania.pdf (27,13KB)

 

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)

DOCogloszenie o zmaowieniu.doc (63,00KB)

DOCOswiadczenie art.22.doc (26,00KB)

DOCOswiadczenie z art.24.doc (24,00KB)

PDFPrzedmiar.pdf (52,57KB)

DOCSIWZ.doc (100,50KB)

DOCspecyfikacja techniczna.doc (55,00KB)

DOCWykaz robot.doc (26,50KB)

DOCwzor umowy.doc (89,50KB)

DOCZalacznik nr 7.doc (27,50KB)

 

 

,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz poprawę parametrów dostarczania wody mieszkańcom miejscowości Moszna”
Etap:II,, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Strzeleczki w miejscowościach Dobra i Strzeleczki ‘’

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_kanalizacja.pdf (985,19KB)

przetarg kanalizacja dobra strzeleczki

 

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina-Kujawy

29.04.2013r.

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zielina Kujawy.pdf (557,36KB)

 

11.04.2013r.

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (27,00KB)

 

02.04.2013r.

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf (158,57KB)

PDFZielina - Kujawy - ETAP 2 PRZEDMIAR.pdf (157,33KB)

PDFZielina - Kujawy - ETAP 1 PRZEDMIAR.pdf (151,99KB)

DOCZałącznik nr 7.doc (27,50KB)

PDFzagospodarowanie.pdf (3,07MB)

PDFZabezpieczenie antykorozyjne.pdf (101,17KB)

DOCWzór umowy.doc (91,50KB)

DOCWykaz robót.doc (26,50KB)

DOCSIWZ.doc (121,00KB)

PDFprzekroje B-B.pdf (617,92KB)

PDFprzekroje A-A.pdf (494,51KB)

PDFprzekroj C-C.pdf (471,01KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (24,00KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (26,00KB)

PDFOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.pdf (160,56KB)

PDFOKŁADKA.pdf (112,43KB)

DOCogloszenie o zmaówieniu.doc (69,00KB)

PDFniweleta.pdf (1,32MB)

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost (107,60KB)

PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf (87,81KB)

PDFdrogi, nawierzchnie, specyfikacje, ost (233,33KB)

PDFdrogi, nawierzchnie, specyfikacje, ost (246,55KB)

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo (105,10KB)

PDFD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.pdf (80,04KB)

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo (137,70KB)

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo (94,57KB)

PDFD.04.02.01 Warstwy odsączajace i odcinające.pdf (114,63KB)

PDFD.04.01.01 koryto+profilowanie.pdf (81,11KB)

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost (126,95KB)

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost (75,87KB)

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost (107,85KB)

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Moszna-Urszulanowice

12.02.2013r.

DOCpowiadomienie o wyborze.doc (26,50KB)

 

JPEG03 odpowiedzi wodociąg moszna urszulanowice.jpeg (22,42KB)

JPEG02 odpowiedzi wodociąg moszna urszulanowice.jpeg (80,13KB)

JPEG01 odpowiedzi wodociąg moszna urszulanowice.jpeg (20,39KB)

DOCFormularz ofertowy.doc (35,50KB)

PDFMetryka_przedmiar.pdf (49,69KB)

PDFMoszna_Urszulanowice_wodociąg_przedmiar.pdf (41,41KB)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc (67,50KB)

DOCOświadczenie art.22.doc (26,00KB)

DOCOświadczenie z art.24.doc (23,50KB)

PDFOpis techn moszna urszulanowice.pdf (1,40MB)

TIFRys_1.tif (1,04MB)

PDFRys_2.pdf (221,40KB)

PDFRys_3.pdf (46,47KB)

DOCSIWZ.doc (116,00KB)

PDFSpecyfikacja Urszulanowice.pdf (313,16KB)

DOCWzór umowy.doc (90,50KB)

DOCWykaz robót.doc (26,50KB)

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 08-01-2013 10:22 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 12-08-2016 13:25
Przewiń do góryPrzewiń do góry