Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Przetargi-Roboty Budowlane

Rok 2016

Gmina Strzeleczki zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu nawierzchni drogi ul. Wiatrakowej Wiejskiej w miejscowści Łowkowice.

Szczegóły w poniższych plikach:
DOCZapytanie cenowe-ul.Wiejska.doc
DOCXWzór umowy.docx
PDFprzedmiar robót.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do zapytania cenowego wzór oferty ul. Wiejska.docx
 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Prudnickiej w miejscowości Strzeleczki

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki

 

Rok 2015

09.06.2015

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra wraz z  przebudową drogi bocznej od ulicy Kolejowej w miejscowości Dobra

PDFZawiadomienie o wyborze.pdf zamieszczono dnia 10.07.2015
 

zaktualizawano dnia 10.06.2015

PDFDobra Kolejowa, Łąkowa przedmiar.pdf - plik nr.15
 

 1. DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
 2. DOCSIWZ Droga Dobra.doc
 3. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc
 4. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc
 5. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
 6. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
 7. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc
 8. DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc
 9. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc
   
 10. PDFA-A.pdf
 11. PDFB-B.pdf
 12. PDFC-C.pdf
 13. PDFD-D.pdf
 14. PDFDobra boczna ul.Kolejowej PRZEDMIAR.pdf
 15. PDFDobra Kolejowa, Łąkowa przedmiar.pdf
 16. PDFE-E.pdf
 17. PDFF-F.pdf
 18. PDFniweleta A-B.pdf
 19. PDFniweleta C-D.pdf
 20. PDFniweleta E-F.pdf
 21. PDFOpis techniczny.pdf
 22. PDFprzekroje poprzeczne-Model.pdf
 23. PDFSST.pdf
 24. PDFStrzeleczki dodatkowy odcinek-Model.pdf
 25. PDFzagospodarowanie terenu.pdf
 26. PDFOPIS TECHNICZNY 1.pdf
   

21.04.2015

Gmina Strzeleczki informuje, iż w wyniku zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej ciśnieniowej w miejscowości Łowkowice”, wybrano ofertę firmy PPHU PAGA-PRO z siedzibą ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice.

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

24.03.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej ciśnieniowej w miejscowości Łowkowice

DOCogłosznie o zamówieniu.doc 
DOCSIWZ.doc
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc 
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 7 Wzór umowy do przetargu.doc

PDF01 projekt łowkowice komorniki.pdf
PDFK_L rys 2a_tloczny_etII.pdf
PDFK_L rys 1a_tloczny_etII.pdf

PDFtranzyt łowkowice przedmiar.pdf

 

02.03.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej m. Strzeleczki III etap

Zawiadomienie o wynikach postepowania 01.04.2014
PDFzawiadomienie o wyniku postepowania.pdf

Zapytanie dot. wzoru umowy 11.03.2015
PDFzapytanie 11-03-2015 bip.pdf
Poprawiony wzór umowy: DOCzał 7 wzór umowy-poprawiony 12.03.2015r..doc

Zapytanie czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe.
Odpowiedź: PDFodpowiedź rury polimerobetonowe.pdf

 Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści SIWZ PDFZarządzenie.pdf

DOCOgłoszenie o zmianie 46848-2015.doc
DOCSIWZ Strzeleczki etap III 03.03.2015r.-zmieniona.doc

DOCOgłoszenie o zamówieniu 45254-2015.doc nieaktualny
DOCSIWZ.doc nieaktualny
DOCzał 1 oferta.doc
DOCzał 2 oświadczenie art 22.doc 
DOCzał 4 oświadczenie art 24.doc 
DOCzał 5 grupa kapitałowa.doc 
DOCzał 6 wykaz robót.doc 
DOCzał 7 wzór umowy.doc 
DOCzał 8 oświadczenie kierownika budowy.doc 
DOCzał 9 pełnomocnictwo.doc 

DOCzał 10 wykaz osób.doc
DOCzał 11 wzór gwarancji bankowej.doc 

Przedmiar robót:

PDFprzedmiar Strzeleczki III etap luty 2015.pdf

Dokumentacja techniczna:

PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz1.pdf
PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz2.pdf
PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz3.pdf
PDF01 Dokumentacja techniczna kanalizacja strzeleczki III etap cz4.pdf
PDF03 Etap_III_rys_8_P2.pdf
PDF04 Etap_III_rys_9_P1.pdf
PDF05 profile ks1.pdf
PDF06 profile ks2.pdf
PDF02 P1 Strzeleczki pompa zamienna.PDF

Specyfikacje techniczne

PDFST 00.00 - Wymagania ogólne kanalizacja Strzeleczki III etap.pdf
PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne kanalizacja Strzeleczki III etap.pdf
PDFST 00 02 - Roboty wzakresie_kanalizacji_sanitarnej_strzeleczki III etap.pdf
PDFST 00.03 - Roboty drogowe Strzeleczki III etap.pdf
PDFST 00 04 - Robotyelektryczne_strzeleczki III etap.pdf

 

18.11.2014

Malowanie Szkoły Podstawowej w Komornikach

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf
 

DOCFormularz ofertowy.doc
DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
PDFPrzedmiar.pdf
DOCSIWZ.doc
PDFSTWiOR.pdf
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 5.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc
 

16.09.2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki

15.09.2014

Remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Szkolnej 37

PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

JPEGOdpowiedź na zapytanie.jpeg
 

DOCFormularz ofertowy.doc
DOCogłoszenie o zamówieniu.doc
PDFPrzedmiar.pdf
DOCSIWZ.doc
DOCSPECYFIKACJE TECHNICZNE-Dobra.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 5.doc
DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc
 

Wykonanie elewacji  budynku Przedszkola w Racławiczkach   poprzez nałożenie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego akrylowego i tynku żywicznego

11.07.2014

PDFpowiadomienie o wyborze.pdf

 

17.06.2014

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOgloszenie o zamówieniu.doc

JPEGPrzedmiar.jpeg

DOCSIWZ.doc

DOCSpecyfikacja techniczna.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 5.doc

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ.doc

DOCZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc

 

Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Chrzelice-Dziedzice

29.05.2014

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

30.04.2014

RARDokumentacja przetargu.rar

 

 

Budowa 4 torowej bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni kulą

14.05.2014

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf

17.04.2014

RARDokumentacja przetargu.rar

RARgimnazjum-projekt.rar

RARrysunki pdf.rar

Odpowiedź na zapytanie:

PDFodp.na pytanie bip.pdf

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzeleczki etap II

21.05.2014

JPEGpowiadomienie o wyborze.jpeg

10.04.2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzeleczki etap II

 

Malowanie wewnętrzne Szkoły Podstawowej w Zielinie

04.12.2013

PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCOgłoszenie o zmaówieniu.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

PDFPrzedmiar.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFST.pdf

DOCWykaz robót.doc

DOCWzór umowy.doc

DOCZałącznik nr 7.doc

 

07.11.2013

Powiadomienie o wyborze

PDFPowiadomienie o wyborze.pdf

 

17.10.2013

Rewitalizacja muru zabytkowego wokół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Komornikach

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

PDFodp.na pytanie.pdf

PDFBadania geotechniczne.pdf

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

 

PDFBIOS.pdf

PDFmapa3.pdf

PDFmapa4.pdf

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

PDFProjekt wykonawczy.pdf

PDFPrzedmiar.pdf

PDFPrzekrój larsena.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

PDFŚcianka.pdf

PDFŚcianka_1.pdf

DOCWykaz robót.doc

DOCwzór umowy.doc

DOCZałącznik nr 7.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

 

24.09.2013

Rewitalizacja muru zabytkowego wokół kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Komornikach

JPEGUnieważnienie przetargu.jpeg

 

PDFBIOS.pdf

DOCZałącznik nr 7.doc

DOCwzór umowy.doc

DOCWykaz robót.doc

PDFŚcianka_1.pdf

PDFŚcianka.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFPrzekrój larsena.pdf

PDFPrzedmiar.pdf

PDFProjekt wykonawczy.pdf

DOCOświadczenie z art.24.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCogloszenie o zamowieniu.doc

PDFmapa4.pdf

PDFmapa3.pdf

DOCFormularz ofertowy.doc

 

17.09.2013

Przebudowa Drogi Gminnej na odcinku Strzeleczki-Kopalina

PDFpowiadomienie Strzeleczki-Kopalina.pdf

 

PDFOdpowiedź na pytanie.pdf

 

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc

DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc

DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc

DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gr.nieskalistych.doc

DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc

DOCD.04.01.01 Koryto+profilowanie.doc

DOCD.04.03.01-Oczyszczenie i skropieniem.doc

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc

DOCD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2010r.doc

DOCD.05.03.05b-Nawierzchnia z BA w-wa wiążąca+wyrównawcza wg WT 1 i 2 z 2010r.doc

DOCD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.doc

DOCD.06.01.01-Umocnienie skarp, rowów (humusowanie).doc

DOCD.06.04.01 rowy (w przyp.rob.rem. i utrzym.).doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc

DOCD.08.02.02-Chodnik z brukowej kostki betonowej.doc

DOCD.08.03.01-Obrzeża betonowe.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCogłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOkładka SST Kopalina.doc

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

JPEGprzedmiar.jpeg

JPEGprzedmiar2.jpeg

JPEGprzedmiar3.jpeg

PDFprzekrój 1-1.pdf

PDFprzekrój 2-2.pdf

PDFprzekrój A-A.pdf

PDFprzekrój B-B.pdf

PDFprzekrój C-C.pdf

PDFprzekrój D-D.pdf

PDFprzekrój E-E.pdf

DOCSIWZ.doc

DOCspis treści KOPALINA.doc

PDFszczegół 1.pdf

PDFszczegół 2.pdf

PDFszczegół 3.pdf

PDFszczegół 4.pdf

PDFszczegół 5.pdf

PDFwidok ogólny zjazdu bitumicznego.pdf

PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf

DOCWykaz robót.doc

DOCwzór umowy.doc

PDFzagospodarowanie terenu 1.pdf

PDFzagospodarowanie terenu 2.pdf

PDFzagospodarowanie terenu 3.pdf

PDFzagospodarowanie terenu 5.pdf

DOCZałącznik nr 7.doc

 

14.08.2013

PDFpowiadomienie o wyborze sp zielina.pdf

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza II przetarg:

Malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zielinie

PDFogłoszenie o zmianie.pdf

DOCOgłoszenie powiązane.doc

 

DOCZałącznik nr 7.doc

DOCwzór umowy II.doc

DOCspecyfikacja techniczna.doc

DOCWykaz robót.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

PDFPrzedmiar.pdf

DOCogłoszenie o zamówieniuII.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCFormularz ofertowy.doc

 

09.08.2013

PDFUnieważnienie postępowania.pdf

 

DOCFormularz ofertowy.doc

DOCogloszenie o zmaowieniu.doc

DOCOswiadczenie art.22.doc

DOCOswiadczenie z art.24.doc

PDFPrzedmiar.pdf

DOCSIWZ.doc

DOCspecyfikacja techniczna.doc

DOCWykaz robot.doc

DOCwzor umowy.doc

DOCZalacznik nr 7.doc

 

 

,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz poprawę parametrów dostarczania wody mieszkańcom miejscowości Moszna”
Etap:II,, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Strzeleczki w miejscowościach Dobra i Strzeleczki ‘’

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_kanalizacja.pdf

przetarg kanalizacja dobra strzeleczki

 

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina-Kujawy

29.04.2013r.

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zielina Kujawy.pdf

 

11.04.2013r.

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

 

02.04.2013r.

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf

PDFZielina - Kujawy - ETAP 2 PRZEDMIAR.pdf

PDFZielina - Kujawy - ETAP 1 PRZEDMIAR.pdf

DOCZałącznik nr 7.doc

PDFzagospodarowanie.pdf

PDFZabezpieczenie antykorozyjne.pdf

DOCWzór umowy.doc

DOCWykaz robót.doc

DOCSIWZ.doc

PDFprzekroje B-B.pdf

PDFprzekroje A-A.pdf

PDFprzekroj C-C.pdf

DOCOświadczenie z art.24.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

PDFOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.pdf

PDFOKŁADKA.pdf

DOCogloszenie o zmaówieniu.doc

PDFniweleta.pdf

DOCFormularz ofertowy.doc

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf

PDFdrogi, nawierzchnie, specyfikacje, ost

PDFdrogi, nawierzchnie, specyfikacje, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo

PDFD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.pdf

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo

PDFD.04.02.01 Warstwy odsączajace i odcinające.pdf

PDFD.04.01.01 koryto+profilowanie.pdf

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

PDFspecyfikacje, drogi, drogownictwo, ost

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Moszna-Urszulanowice

12.02.2013r.

DOCpowiadomienie o wyborze.doc

 

JPEG03 odpowiedzi wodociąg moszna urszulanowice.jpeg

JPEG02 odpowiedzi wodociąg moszna urszulanowice.jpeg

JPEG01 odpowiedzi wodociąg moszna urszulanowice.jpeg

DOCFormularz ofertowy.doc

PDFMetryka_przedmiar.pdf

PDFMoszna_Urszulanowice_wodociąg_przedmiar.pdf

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCOświadczenie art.22.doc

DOCOświadczenie z art.24.doc

PDFOpis techn moszna urszulanowice.pdf

TIFRys_1.tif

PDFRys_2.pdf

PDFRys_3.pdf

DOCSIWZ.doc

PDFSpecyfikacja Urszulanowice.pdf

DOCWzór umowy.doc

DOCWykaz robót.doc

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 08-01-2013 10:22 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 12-08-2016 13:25
Przewiń do góryPrzewiń do góry