Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

INFORMACJA

 

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Strzeleczki.

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 6c ust. 2c ww. ustawy przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać 
w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę lub z niego wystąpić.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani
są złożyć pisemne oświadczenie o pozostaniu lub wyłączeniu z systemu w terminie do dnia 31.07.2020 r.

Wyrażenie zgody na przystąpienie do systemu nie wpływa na złożone już deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopóki taka deklaracja nie zostanie zmieniona (wycofana), gmina nie zaprzestanie świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych, a właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę jak dotychczas.

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym przez Wójta Gminy Strzeleczki.

W związku z powyższym w załączeniu wysyłam oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oświadczenie można odesłać lub dostarczyć osobiście do tut. Urzędu we wskazanym wyżej terminie.

 

PDFOświadczenie o przystąpieniu do Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami.pdf (103,73KB)

 

Opublikował(a): Justyna Waligóra Data publikacji: 24-07-2020 11:33 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 24-07-2020 11:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry