Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Ogłoszenie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „XX wiek w moich wspomnieniach”

Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego ogłasza Konkurs Literacki pt. „XX wiek w moich wspomnieniach”. Celem konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu seniora i jego rodziny na przestrzeni XX Wieku, ponadto pozyskanie ciekawych refleksji i opisów na temat minionego stulecia w poszczególnych gminach i środowiskach lokalnych, a także poszczególnych grupach społecznych z uwzględnieniem środowisk senioralnych oraz poszczególnych rodzin i mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział przedstawiciele środowisk senioralnych z województwa opolskiego. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę pisemną (mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp.). Prace w formie tradycyjnej (maszynopis, wydruk komputerowy na formacie A4) i w formie elektronicznej muszą zostać dostarczone wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu do dnia
30 września 2020r. do godz.15.30 do Sekretariatu Konkursu – którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, tel. 77 4467847, mail: bdo@opolskie.pl. )

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwał Nr 2955/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia … 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „XX wiek w moich wspomnieniach” dla seniorów województwa opolskiego, oraz na stronie www.opolskie.pl w zakładce Urząd/Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego/Aktualności oraz na profilu Fecebook’owym Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Na prace literackie wraz załącznikiem czekamy do dnia 30.09.2020 r.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!!

(liczy się data stempla pocztowego)

 

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Literacki „XX wiek w moich wspomnieniach”

 

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 843

PDFREGULAMIN-KONKURS-LITERACKI-2.pdf (564,31KB)

DOCXZal.-nr-1-do-Reg-Konkursu-Zgloszenie.docx (23,20KB)

 

Opublikował(a): Justyna Waligóra Data publikacji: 11-08-2020 15:04 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 11-08-2020 15:07
Przewiń do góryPrzewiń do góry