Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XXIV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

W dniu 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Strzeleczki.                                                                                                                                                                                              

 

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIII/20 w dniu 28.07.2020 r.

4.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXII a XXIV sesją.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu ośrodka wypoczynkowego w Dobrej – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik GOK,

7.Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

8.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Strzeleczki, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racławiczki na lata 2018 – 2023 – projekt z dnia 13.08.2020 r. – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

13.Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-08-2020 14:50
Przewiń do góryPrzewiń do góry