Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XXV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

W dniu 24 września 2020 r. o godz.14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIV/20 w dniu 27.08.2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXIV a XXV sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. -  projekt z dnia 21.09.2020 r. – Skarbnik Gminy,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej -  projekt z dnia 10.09.2020 r. – Skarbnik Gminy,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt z dnia 10.09.2020 r. – Skarbnik Gminy,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzeleczki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – projekt z dnia 10.09.2020 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Krapkowice - projekt z dnia 10.09.2020 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - projekt z dnia 21.09.2020 r. - Kierownik Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości, 
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-09-2020 13:44 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 23-09-2020 13:51
Przewiń do góryPrzewiń do góry