Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

WSPIERAMY NAJLEPSZYCH III

Wspieramy najlepszych_2020_plakat.jpeg 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych  do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej WWW.OPOLSKIE.PL w zakładce REGION.

Wnioski można składać pocztą na adres:

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Ul. Piastowska 14

45-082 Opole

na skrzynkę ePuap:/q877fxtk55/SkrytkaESP

lub złożyć osobiście do skrzynki podawczej na terenie urzędu :

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ul. Piastowska 14 ( wejście od Ostrówka)

45-082 Opole

 

Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem telefonu 77-44-67-830, 77-44-67-831, 77-44-67-837

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 17-09-2020 13:40 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 17-09-2020 14:32
Przewiń do góryPrzewiń do góry