Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Jakie dane przekazujemy rachmistrzom terenowym

W ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw zbierane będą: dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, itd.) oraz informacje dotyczące m.in. sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie. Rolnicy będą też proszeni o podane informacji, jaki udział w dochodach gospodarstwa ma działalność rolnicza, działalność pozarolnicza, dochody z pracy najemnej, dochody z emerytur, rent i innych świadczeń.

Spisywana będzie także powierzchnia, m.in.: gruntów ogółem, zasiewów, łąk, pastwisk, poplonów, szkółek drzew i krzewów oraz upraw trwałych. Spis obejmuje także pogłowie zwierząt gospodarskich, w tym: byczków, jałówek, warchlaków, loch, knurów, świń, maciorek owczych, jagniąt, koni, kur niosek oraz samic zwierząt futerkowych. W ramach spisu należy także podać czy w gospodarstwie prowadzony jest chów i hodowla ryb (powierzchnia stawów, urządzenia do chowu lub hodowli ryb, gatunki ryb).

Rolnik będzie pytany również o liczbę maszyn i urządzeń, które używa w gospodarstwie, takich jak: ciągniki, ładowarki teleskopowe, kombajny o różnym przeznaczeniu, siewniki, kosiarki, opryskiwacze, roboty udojowe i inne urządzenia.

Pytania dotyczyć będą również kwestii zużycia nawozów oraz powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich (obór, chlewni, kurników, silosów, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych oraz stodół). W ramach spisu zbierane będą także informacje o osobach pracujących w gospodarstwie.

Opublikował(a): Łukasz Borsuk Data publikacji: 21-09-2020 09:49
Przewiń do góryPrzewiń do góry