Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zakończenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Łowkowice

Informujemy mieszkańców gminy Strzeleczki o zakończeniu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łowkowicach. W ramach projektu wykonano kontener administracyjno-socjalny, budynek magazynowy, wagę najazdową, plac manewrowo-składowy, plac składowy, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, oświetlenie. Nieruchomość została wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, ekoskład, kontenery i pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Teren PSZOK jest monitorowany.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; działanie 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1 185 505,50 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 981 976,23 zł.

Celem Projektu było zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie oraz  udoskonalenie i uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Strzeleczki. Na terenie PSZOK zostało wyznaczone miejsce na rzeczy używane, niestanowiące odpadu celem ich ponownego wykorzystania. 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów, w tym niebezpiecznych, zwiększenie odzysku odpadów dzięki ich dokładniejszej selekcji, wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów.

PSZOK zostanie uruchomiony po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie,
co powinno nastąpić w połowie października. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia oraz regulamin PSZOK zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

 

Opublikował(a): Łukasz Borsuk Data publikacji: 25-09-2020 09:27 Modyfikował(a): Łukasz Borsuk Data modyfikacji: 25-09-2020 09:37
Przewiń do góryPrzewiń do góry