Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Opłata za korzystanie ze środowiska

opłaty za korzystanie ze środowiska.jpeg

Opłata za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki wprowadzone prawem podatkowym.
Kogo dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki. Opłaty wnoszą również jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Wysokość opłaty zależy od faktycznego zakresu korzystania ze środowiska:

 • Ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
 • Ilości i rodzaju pobranej wody, lokalizacji ujęcia, metod uzdatniania i celu przeznaczenia
 • Ilości i rodzaju substancji zawartych w ściekach, od rodzaju ścieków
 • Ilości i rodzaju składowanych odpadów

Nie wnosisz opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł.


Uwaga:

 1. Niezależnie od wyliczonej kwoty masz obowiązek przesłania formularzy z naliczonych opłat w terminie do końca lipca (za I półrocze) i do końca stycznia następnego roku (za II półrocze) do Marszałka Województwa. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przekazujesz informację o wyliczonej kwocie.
 2. Obowiązek ponoszenia opłat ciąży na wszystkich jednostkach organizacyjnych, bez względu na to, czy ustawa o ochronie środowiska nakłada na nie obowiązek posiadania decyzji o dopuszczalnej emisji.
 3. Podmiotem obowiązanym do zapłaty jest podmiot faktycznie korzystający ze środowiska, niezależnie od tego, czyją własnością są urządzenia służące do tego korzystania.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 2243 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2009r., Nr 97, poz. 816 z późn zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
   
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 09-01-2013 13:38 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 09-01-2013 13:43
Przewiń do góryPrzewiń do góry