Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Program opieki nad zwierzętami

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w 2014r.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 856 ze zm.)  Wójt Gminy Strzeleczki w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Strzeleczki w 2014 roku, zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 856 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami”

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Strzeleczki uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje rozpoczną się w dniu 8 stycznia 2014r. a zostaną zakończone w dniu 30 stycznia 2014r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki www.bip.strzeleczki.pl , na stronie internetowej www.strzeleczki.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.

Adresaci konsultacji

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Strzeleczki oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U.  z 2013 r., poz. 856 ze zm.)

Forma konsultacji

Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

PDFProjekt programu opieki nad zwierzętami 2014.pdf (58,84KB)

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 21-01-2013 09:36 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 08-01-2014 15:20
Przewiń do góryPrzewiń do góry