Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zapytania cenowe

Rok 2020

       1.Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2020 r.

       2.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki

       3.Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w miejscowości Strzeleczki w zakresie budowy chodnika - etap III i IV - zapytanie cenowe 2

       4.Przebudowa drogi gminej ul. Kościelnej w miejscowości Strzeleczki w zakresie budowy chodnika - etap III i IV

       5.Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Strzeleczki

Rok 2019

 1. Usuwanie Folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzeleczki
 3. Organizacja zielonych szkół na terenie Zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej dla Seniorów z terenu Gminy Strzeleczki
 4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania : Przebudowa Rynku w Strzeleczkach - etap III
 5. Dostawa używanego samochodu typu minivan/van wyposażonego w nowe wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji zabudowane w samochodzie - II zapytanie
 6. Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Strzeleczki
 7. Dostawa używanego samochodu typu minivan/van wyposażonego w nowe wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji zabudowane w samochodzie
 8. Organizacja zielonych szkół na terenie Zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej dla uczniów szkół z terenu Gminy Strzeleczki
 9. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dobra oraz Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Strzeleczki
 10. Program Funkcjonalno – Użytkowy na rewitalizację infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Parku w Dobrej
 11. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2019 r.
 12. Malowanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 20 w Strzeleczkach
 13. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Komorniki
 14. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki
 15. Remont pomieszczeń w domku nr 1 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej przy ul. Lipowej ( 2 zapytanie )
 16. Malowanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 20 w Strzeleczkach
 17. Remont pomieszczeń w domku nr 1 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej przy ul. Lipowej
 18. Dostawa i montaż 6 witryn wejściowych w domku nr 1 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
 19. Remont pomieszczeń 4 toalet w Szkole Podstawowej w Zielinie
 20. Czyszczenie przepompowni ścieków

Rok 2018

 1. Remont dachu w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach – oddział w Dziedzicach
 2. Wymiana wodomierzy w ilości 400 szt.
 3. Dostawa wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych, suchobieżnych DN 20, Qn 1,5, długość zabudowy L=130 mm w ilości 400 szt.
 4. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki – Etap II

Rok 2017

 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzeleczki w 2018 roku
 2. Dostawa i montaż witryn wejściowych w domku nr 3 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania nr 2: ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa w m. Moszna gm. Strzeleczki” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 4. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki – ETAP I
 5. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2017 r.
 6. Budowa trybun dla kibiców na terenie boiska sportowego w Dobrej i Racławiczkach
 7. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót i prac projektowych dla zadania p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna”.
 8. Dostawa i montaż witryn wejściowych oraz okien w budynku recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej
 9. Remont domku nr 4 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej
 10. Przebudowa drogi - dokumentacja projektowa
 11. Dowóz dzieci na basen – Pływalnia „Delfin’’ w Krapkowicach

Rok 2016 

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczki
 2. Wykonanie profilowania drogi ul. Wiejskiej oraz ul. Krapkowickiej w Łowkowicach
 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzeleczki w 2017 roku
 4. Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków, Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 Zapytanie ofertowe
 5. Remont nawierzchni drogi ul. Wiejskiej w Łowkowicach
 6. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2016r.
 7. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej
 8. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA CENOWEGO

   Dotyczy: „Pielęgnacja i utrzymanie terenu boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016r.”

Wójt Gminy Strzeleczki zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pielęgnacja i utrzymanie terenu boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016r.”

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenu boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki w 2016r.”
 2. Dowóz dzieci na basen - Krapkowicka Pływalnia Delfin

Rok 2015

"Pielęgnacja i utrzymanie terenu boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki"

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (36,93KB) 

PDFZapytanie cenowe-utrzymanie boisk.pdf (88,77KB)
PDFWzór umowy.pdf (136,82KB)
PDFWzór oferty.pdf (35,52KB)
 

Rok 2013

Pielęgnacja i utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki, w okresie marzec – październik 2013.

PDFZapytanie cenowe - utrzymanie boisk.pdf (12,84KB)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 21-01-2013 13:10 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2020 08:57
Przewiń do góryPrzewiń do góry