Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XXVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 29 października 2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Strzeleczki w Gminnym Ośrodku Kultury, Rynek 4.

 

                                                                                                  

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXV/20 w dniu 24.09.2020 r.

4.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXV a XXVI sesją.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 16.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

7.Podjęcie uchwały w sprawie  poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

8.Podjęcie uchwały w sprawie  opłaty targowej – projekt z dnia 13.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

9.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 13.10.2020 r. – Skarbnik Gminy,

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/121/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Biała na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki -  projekt z dnia 21.10.2020 r. – kierownik GZEAS,

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy  Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 23.10.2020 r. – kierownik GZEAS,

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

14.Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-10-2020 14:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-10-2020 07:50
Przewiń do góryPrzewiń do góry