Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XXVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Strzeleczki w Gminnym Ośrodku Kultury, Rynek 4.

 

                                                                                                  

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVI/20 w dniu 29.10.2020 r.

4, Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVI a XXVII sesją.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej  – projekt z dnia 18.11.2020 r. – Skarbnik Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu  – projekt z dnia 19.11.2020 r. – Skarbnik Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki -  projekt z dnia 10.11.2020 r. – kierownik Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości  powietrza – projekt z dnia 09.11.2020 r. – Kierownik Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy  Strzeleczki a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt
z dnia 10.11.2020r.– kierownik GZEAS.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-11-2020 09:59 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-11-2020 10:08
Przewiń do góryPrzewiń do góry