Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2015

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2015 – informacje dla mieszkańców chcących skorzystać z dofinansowania.

 

Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest na terenie województwa opolskiego, dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „konkursy”.

 

Dofinansowaniem objętych będzie 85% kosztów kwalifikowanych niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

- demontaż,

- zbieranie,

- transport,

- unieszkodliwienie

wyrobów zawierających azbest.

Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości).

 

W ramach ogłoszonego konkursu Gmina Strzeleczki ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie polegające na: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”

 

Osoby chcące się pozbyć azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2015r., w terminie do dnia 20.02.2015r. składają następujące wypełnione dokumenty:

- wniosek (wykaz nieruchomości objętych wnioskiem),XLSWniosek.xls (25,50KB)

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,DOCOcena stanu i możliwości bezp użytkowania azbestu.doc (70,50KB)

- kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (powyższe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz kserem mapy nieruchomości na której zalega azbest należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach).DOCZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych + oświadczenie.doc (44,50KB)

Zgłoszenie nie jest wymagane jeżeli azbest został ściągnięty z budynku.

- kolorowe zdjęcie/zdjęcia budynków z których zdejmowany będzie azbest lub  miejsca w którym azbest został złożony (zdjęcie może zostać przesłane drogą mailową na adres , dostarczone na elektronicznych nośnikach informacji (płyta CD, Pendrive, karta pamięci itp.).

Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny położony na budynku azbest, w przypadku np. zalegania śniegu na dachu zdjęcie może być wykonanie po roztopach i złożone w późniejszym terminie (nie jest wymagane aby zdjęcie było złożone razem z wnioskiem).

 

- oświadczenie DOCOświadczenie.doc (22,00KB)

 

Przykłady wypełnienia powyższych dokumentów:

XLSWniosek - przykład.xls (26,00KB)
DOCOcena stanu i możliwości bezp użytkowania azbestu - przykład.doc (69,50KB)
DOCZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych + oświadczenie przykład.doc (46,00KB)
 

 

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

 

1. Działalność rolnicza – W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze), dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810)). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

 

- oświadczenie o nie przekroczeniu kwoty 15 tys. euro (jeżeli suma pomocy publicznej otrzymanej  w okresie 3 lat  (bieżący rok oraz 2 poprzednie lata)  oraz pomocy wnioskowanej nie przekracza kwoty będącej równowartością 15 tys. euro),DOCOświadczenie o nie przekroczeniu kwoty 15 tys euro.doc (20,00KB)

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,DOCFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.doc (33,50KB)

 

Jeżeli wnioskodawca nigdy nie otrzymał pomocy „de minimis” w rolnictwie przedkłada z wnioskiem jedynie oświadczenie:

- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy „de minimis” w rolnictwie,DOCOświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.doc (21,00KB)

 

 

2. Działalność gospodarcza – W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością gospodarczą, dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

 

- oświadczenie o nie przekroczeniu kwoty 200 tys. euro wraz z oświadczeniem, że Beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji (jeżeli suma pomocy publicznej otrzymanej  w okresie 3 lat  ( bieżący rok oraz 2 poprzednie lata)  oraz pomocy wnioskowanej  nie przekracza kwoty będącej równowartością 200 tyś. Euro,DOCOświadczenie (200 tyś euro).doc (23,00KB)

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc „de minimis”,DOCFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc (184,50KB)

- Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS i US,DOCOświadczenie o niezaleganiu ZUS i US.doc (20,00KB)

- Oświadczenie o charakterze prowadzonej działalności.DOCOświadczenie o charakterze prowadzonej działalności.doc (23,00KB)

 

 

 

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 20.02.2015r.

Dodatkowych informacji udziela Szymon Kaliciński, tel. 77 407 66 66, w czasie pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Przybliżony termin realizacji zadania – 24.08.2015r. – 23.10.2015r.

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 05-02-2013 09:27 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-02-2015 11:59
Przewiń do góryPrzewiń do góry