Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

W dniu 15 grudnia 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej w Gminnym Ośrodku Kultury, Rynek 4.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1) działalność oświatowa w gminie – kierownik GZEAS,

2) zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 r. oraz projektu zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej (zarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki Nr 100/20 z dnia 16 listopada 2020 r. i zarządzenie Nr 113/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej) – Skarbnik Gminy,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.12.2020 r.– Skarbnik Gminy,

b)  w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.12.2020 r. - Skarbnik Gminy,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice - projekt z dnia 14.10.2020 r. - Skarbnik Gminy,

d) w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.12.2020 r.– Sekretarz Gminy,

e)  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Sekretarz Gminy,

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 10.12.2020 r.– Inspektor ds. planowania przestrzennego,

g)  zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – projekt z dnia 10.12.2020 r. - kierownik GOK,

4) sprawy bieżące.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-12-2020 15:14 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 14-12-2020 13:27
Przewiń do góryPrzewiń do góry