Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XXVIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Strzeleczki w Gminnym Ośrodku Kultury, Rynek 4.

                                                                                              

                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVII/20 w dniu 26.11.2020 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXVII a XXVIII sesją.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r. ( projekt z dnia 16.11.2020 r. i 9.12.2020 r.)

     a) odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy,

     b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
      o projekcie uchwały budżetowej – Sekretarz Gminy,

     c) odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji samorządowej,

     d) przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji,

     e) dyskusja nad wnioskami komisji,

     f)  głosowanie nad każdym z wniosków komisji,

     g) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r.,

     h) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,      

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 14.12.2020r. – Skarbnik Gminy,

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Skarbnik Gminy,

9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Gminy Krapkowice– projekt z dnia 14.12.2020 r. – Skarbnik Gminy,

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Sekretarz Gminy,

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 -  projekt z dnia 10.12.2020 r. – Sekretarz Gminy,

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 10.12.2020 r. – Inspektor ds. planowania przestrzennego,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach – projekt z dnia 10.12.2020r.– dyrektor GOK,

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-12-2020 15:27 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-12-2020 15:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry