Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XXX sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 25 lutego 2021 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/21 w dniu 28.01.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXIX a XXX sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 15.02.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 15.02.2021 r.  – Skarbnik Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie
  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
  w miejscu sprzedaży na terenie gminy Strzeleczki należnej w 2021 r. – projekt z dnia 16.02.2021 r. – Sekretarz Gminy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2021-2024 – projekt z dnia 15.02.2021 r. – inspektor ds. planowania przestrzennego   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2021” – projekt z dnia 11.02.2021 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
  i Nieruchomości;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli – projekt z dnia 15.02.2021 r. – Kierownik GZEAS.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 16-02-2021 12:45 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 18-02-2021 10:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry