Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki w latach 2019-2020 oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzeleczki na lata 2021-2024 – projekt z dnia 15.02.2021 r. – inspektor ds. planowania przestrzennego   
 2. informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie w 2020 r. – przedstawiciel SAMED, przedstawiciel Caritas,
 3. sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2020 r. oraz jej plan działalności na 2021 r. – przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej,
 4. utrzymanie terenów zielonych w gminie – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,
 5. plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz świetlic na 2021 r. – Dyrektor GOK,
 6. zaopiniowanie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 15.02.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 2. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt
  z dnia 15.02.2021 r.  – Skarbnik Gminy
 3. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
  w miejscu sprzedaży na terenie gminy Strzeleczki należnej
  w 2021 r. – projekt z dnia 16.02.2021 r. – Sekretarz Gminy;
 4. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2021” – projekt z dnia 11.02.2021 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości;
 5. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli – projekt z dnia 15.02.2021 r. – Kierownik GZEAS.
 1. sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. ok. godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach (po zakończeniu sesji Rady Gminy Strzeleczki).

Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

 1. Realizacja wpływów podatkowych, egzekucja podatków (ilość dłużników, kwoty długu) i informacja o udzielonych umorzeniach w 2020 r.
 2. sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 16-02-2021 13:01 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 18-02-2021 10:34
Przewiń do góryPrzewiń do góry