Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

INFORMACJA DOTYCZĄCA JUBILEUSZY „ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW” W ROKU 2021 ORAZ PROCEDURY NADAWANIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Urząd Stanu Cywilnego w Strzeleczkach informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku planowana jest organizacja spotkania Jubilatów obchodzących rocznicę „Złotych i Diamentowych Godów” z terenu całej gminy. Poprzednie lata pokazały nam, że takie spotkania stanowią wspaniałą okazję do odświeżenia wspomnień oraz rozmów ze znajomymi, a ponadto połączone z ceremonią wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wywołują u Jubilatów wiele wzruszeń i pozytywnych emocji.

Procedura nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

  1. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to odznaczenie dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim;
  2. wszczęcie procedury nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ma miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego adekwatnym do miejsca zamieszkania Jubilatów, w którym należy zgłosić chęć otrzymania odznaczeń;
  3. w kolejnym etapie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego występuje z odpowiednim wnioskiem o nadanie medalu do Wojewody Opolskiego, który po weryfikacji przesyłany jest do Kancelarii Prezydenta RP;
  4. oczekiwanie na otrzymanie medalu trwa od 6 do 8 miesięcy.
  5. osoby przedstawione do odznaczenia muszą spełniać warunek niekaralności;
  6. wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzeleczkach, a o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia uroczystości Jubilaci są informowani pisemnie;
  7. w przypadku braku możliwości przybycia Jubilatów na uroczystość medale są wręczane w domu Jubilatów, przez osobę do tego upoważnioną.  

Uroczystości jubileuszowe organizowane są na wniosek osób zainteresowanych, członków rodziny lub innych osób (w porozumieniu z Jubilatami). W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska Jubilatów, adres ich zamieszkania oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne  należy kierować do Urzędu Stanu Cywilnego
w Strzeleczkach pod adres: Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Nr telefonu: 77 407 66 64

Uwaga! Termin składania wniosków upływa dnia 30 kwietnia 2021 r.

PDFWniosek_o_nadanie_medalu_za_długoletnie_pożycie_małżeńskie.pdf (230,85KB)
 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 24-03-2021 15:14 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 24-03-2021 16:10
Przewiń do góryPrzewiń do góry