Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Strzeleczki

Akty prawne związane z gospodarką odpadami

Uchwała Nr XL/264/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

PDFnr-xl-264-21-z-22122021-r-w-sprawie-dodatkowych-uslug-swiadczonych-przez-gmine-strzeleczki-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/247/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki

PDFnr-xxxviii-247-21-z-25112021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxiv-148-20-rady-gminy-strzeleczki-z-dnia-27-sierpnia-2020-r.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/245/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFnr-xxxviii-245-21-z-25112021-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/244/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFnr-xxxviii-244-21-z-25112021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xvii-106-21-rady-gminy-strzeleczki-z-dnia-23-stycznia-2020-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/245/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

PDFnr-xxxviii-245-21-z-25112021-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i.pdf
 

Uchwała Nr XXIV/148/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki.

PDFnr-xxiv-148-20-z-dnia-270820-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-porzadku-i-czystosci-na-terenie-gminy-strzeleczki.pdf

Uchwała Nr XXVI/102/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFnr-xvi-102-19-z-19122019-r-w-spr-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.pdf

Uchwała Nr VII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

PDFnr-xvii-105-20-z-23012020-r-w-spr-wyboru-metody-ustalania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf

Uchwała Nr VII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

PDFnr-xvii-106-20-z-23012020-r-w-sprwzoru-deklaracji-za-gospodarowanie-odpadami.pdf

Uchwała Nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFnr-xxiv-149-20-z-dnia-270820-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbioru-odp-kom-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospod-tych-odpadow (2).pdf

Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Strzeleczki, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminny.

PDFnr-xxiv-150-20-z-dnia-270820-w-sprawie-okreslenia-gornych-stawek-oplat-na-terenie-gminy-strzeleczki-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruch-ktorzy-nie-sa-zobow.pdf

Uchwała Nr XXV/157/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

PDFnr-xxv-157-20-z-dnia-240920-w-sprawie-okreslenia-rodzajow-dodatkowych-uslug-swiadczonych-przez-gmine-strzeleczki-w-zakresie-odbierania-odp-komun.pdf
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:

  1. DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018.doc
  2. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017.doc.pdf
  3. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzeleczki za rok 2016.pdf
  4. DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Strzeleczki za rok 2014 .doc
  5. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzeleczki za rok 2019.pdf
  6. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzeleczki za rok 2019 aktualizacja.pdf
  7. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzeleczki za 2020 rok.pdf
  8. PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzeleczki za rok 2021.pdf
     
Przewiń do góryPrzewiń do góry