Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

logo unijne kanalizacja.jpeg

,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz poprawę parametrów dostarczania wody mieszkańcom miejscowości Moszna”

Etap:II,, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Strzeleczki w miejscowościach Dobra i Strzeleczki ‘’

PDF01 ogłoszenie o zamówieniu kanalizacja Dobra Strzeleczki.pdf (142,07KB)

PDF02 SIWZ kanalizacja Dobra Strzeleczki.pdf (202,95KB)

DOC03 formularz+ofertowy.doc (162,50KB)

DOC04 Oswiadczenie+art24.doc (143,00KB)

DOC06 Oświadczenie+art.22.doc (144,00KB)

DOC07 Oswiadczenie+zał+nr+5.doc (143,00KB)

DOC08 Oświadczenie-art.24ust.2pkt5.doc (144,50KB)

DOC09 Oświadczenie+kierownika+budowy-plan+bezp..doc (146,50KB)

DOC10 Oświadczenie+kierownika+robót.doc (146,50KB)

DOC11 Pełnomocnictwo.doc (147,00KB)

DOC12 Zobowiazanie-zał+nr+3.doc (143,50KB)

DOC13 Wykaz+osób.doc (144,50KB)

DOC14 wykaz+robót (1).doc (142,00KB)

DOC15 wzór+gwarancji+ubezpieczeniowej.doc (147,00KB)

DOC16 umowa+wzór.doc (206,00KB)

Specyfikacja techniczna Dobra i Strzeleczki:

PDFST 00.00 - Wymagania ogólne.pdf (657,17KB)

 PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne.pdf (526,71KB)

PDFST 00.02 - Roboty w zakresie kanalizacjisanitarnej.pdf (776,78KB)

PDFST 00.03 - Roboty drogowe.pdf (519,18KB)

PDFST 00.04 - Roboty elektryczne.pdf (437,54KB)

Dokumentacja techniczna Dobra:

PDF001 projekt kanalizacja dobra.pdf (2,39MB)

 PDF002 projekt kanalizacja dobra.pdf (1,01MB)

PDF003 projekt kanalizacja dobra.pdf (417,78KB)

PDF01 dobra mapa poglądowa.pdf (2,91MB)

PDF02 dobra.pdf (3,11MB)

PDF03 dobra.pdf (20,23MB)

PDF04 dobra.pdf (20,24MB)

PDF05 dobra.pdf (5,79MB)

PDF06 dobra.pdf (7,66MB)

PDF07 dobra.pdf (5,57MB)

PDF08 dobra profil podłużny.pdf (10,31MB)

PDF09 dobra profil podłużny.pdf (6,24MB)

PDF10 dobra profil podłużny.pdf (5,56MB)

PDF11 dobra profil podłużny.pdf (2,88MB)

PDF12 dobra profil podłużny.pdf (6,35MB)

PDF13 dobra profil podłużny.pdf (2,30MB)

PDF14 dobra profil podłużny.pdf (1,91MB)

PDF15 dobra profil podłużny.pdf (1,83MB)

PDF16 dobra profil podłużny.pdf (2,55MB)

PDF17 dobra profil podłużny.pdf (4,86MB)

PDF18 dobra profil podłużny.pdf (6,43MB)

PDF19 dobra profil podłużny.pdf (2,16MB)

PDF20 dobra profil podłużny.pdf (1,72MB)

PDF21 dobra profile podłużne.pdf (3,28MB)

PDF22 dobra przepomp p7.pdf (2,84MB)

PDF23 dobra przepomp p8.pdf (3,16MB)

PDF24 dobra przepomp p9.pdf (3,76MB)

PDF25 dobra przepomp p10.pdf (2,84MB)

PDF26 dobra przepomp p11.pdf (3,09MB)

PDF27 dobra posadowienie przepompowni.pdf (1,82MB)

PDF28 dobra fundament przepompowni.pdf (1,78MB)

PDF29 dobra fundament przepompowni.pdf (1,77MB)

PDF30 dobra studnia połączeniowa.pdf (3,18MB)

PDF31 dobra studnia pomiarowa.pdf (2,81MB)

PDF32 dobra studnia kanalizacyjna.pdf (2,81MB)

PDF33 dobra studnia kanalizacyjna.pdf (1,12MB)

PDF34 dobra studnia rozprężna.pdf (2,31MB)

PDF35 dobra schemat podłączenia posesji.pdf (2,07MB)

Dokumentacja techniczna Strzeleczki wraz z tranzytem Dobra - Strzeleczki:

 PDF001 projekt kanalizacja strzeleczki.pdf (2,99MB)

PDF002 projekt kanalizacja strzeleczki.pdf (782,91KB)

PDF01 strzeleczki mapa poglądowa.pdf (1,58MB)

PDF01 strzeleczki tranzyt.pdf (2,45MB)

PDF02 strzeleczki tranzyt.pdf (6,62MB)

PDF03 strzeleczki tranzyt.pdf (3,05MB)

PDF04 strzeleczki.pdf (8,47MB)

PDF04 strzeleczki profil podłużny.pdf (2,64MB)

PDF05 strzeleczki.pdf (8,69MB)

PDF05 strzeleczki profil podłużny.pdf (5,39MB)

PDF06 strzeleczki profil podłużny.pdf (4,41MB)

PDF07 strzeleczki profil podłużny.pdf (5,56MB)

PDF08 strzeleczki profil podłużny.pdf (3,98MB)

PDF09 strzeleczki profil podłużny.pdf (3,98MB)

PDF10 strzeleczki profil podłużny.pdf (3,93MB)

PDF11 strzeleczki profil podłużny.pdf (5,50MB)

PDF12 strzeleczki profil podłużny.pdf (1,97MB)

PDF13 strzeleczki profil podłużny.pdf (2,33MB)

PDF14 strzeleczki profil podłużny.pdf (4,19MB)

PDF15 strzeleczki profil podłużny.pdf (4,36MB)

PDF16 strzeleczki profil podłużny.pdf (2,17MB)

PDF17 strzeleczki przepompownie.pdf (985,77KB)

PDF18 strzeleczki przepompownia p4.pdf (817,94KB)

PDF19 strzeleczki fundamenty przepomp.pdf (880,20KB)

PDF20 strzeleczki studnia kanalizacyjna.pdf (1,39MB)

PDF21 strzeleczki studnia kanalizacyjna.pdf (750,88KB)

PDF22 strzeleczki studnia kanalizacyjna.pdf (1,12MB)

PDF23 strzeleczki schemat włączenia posesji.pdf (981,63KB)

PDF24 strzeleczki studnie.pdf (1,54MB)

PDF25 strzeleczki studnia połączeniowa.pdf (1,58MB)

Przedmiary i tabele robót ziemnych:

PDF001 przedmiar kanalizacja dobra strzeleczki budowlane.pdf (709,50KB)

PDF002 przedmiar kanalizacja dobra strzeleczki roboty elektryczne.pdf (46,13KB)

PDF01 Tabela_robot_ziemnych_KS7_Dobra.pdf (217,11KB)

PDF02 Tabela_robot_ziemnych_KS8_Dobra.pdf (15,71KB)

PDF03 Tabela_robot_ziemnych_KS9_Dobra.pdf (14,32KB)

PDF04 Tabela_robot_ziemnych_KS10_Dobra.pdf (16,60KB)

PDF05 Tabela_robot_ziemnych_KS11_Dobra.pdf (32,59KB)

PDF06 Tabela_robot_ziemnych_KS4_StrzeleczkZmodyfikowana.pdf (58,72KB)

PDF07 Tabela_robot_ziemnych_KS5_Strzeleczki_ZModyfik.pdf (43,98KB)

Uzgodnienia:

PDF01 uchwała rg strzeleczki plan zagosp.pdf (459,26KB)

PDF02 pozwolenie wodnoprawne.pdf (579,18KB)

PDF03 opinia uzgodnienie dokumentacji.pdf (119,31KB)

PDF04 opinia sanitarna.pdf (278,69KB)

PDF05 ooś.pdf (1,46MB)

PDF06 uzgodnienie zdw.pdf (962,73KB)

PDF07 uzgodnienie wik.pdf (48,40KB)

PDF08 uzgodnienie tpsa.pdf (59,06KB)

PDF09 uzgodnienia pkp.pdf (340,40KB)

PDF10 uzgodnienia enerrgiapro.pdf (766,33KB)

PDF11 ilosci sciekow.pdf (166,69KB)

Odpowiedzi na zapytania:

PDF01 zapytanie 16.04.2013.pdf (63,39KB)

PDF02 zapytanie 22.04.pdf (198,96KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 12-04-2013 12:13 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 22-04-2013 22:18
Przewiń do góryPrzewiń do góry