Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XXXIII SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

W dniu 27 maja 2021 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXII/21 w dniu 28.04.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXII a XXXIII sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – projekt z dnia 14.05.2021 r. – Skarbnik Gminy;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 14.05.2021 r. – Skarbnik Gminy;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.05.2021 r. – Skarbnik Gminy;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.05.2021 r.– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.05.2021 r. – Kierownik GZEAS;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2021 – projekt z dnia 12.05.2021 r. – podinspektor ds. uzależnień alkoholowych;
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 17-05-2021 08:17
Przewiń do góryPrzewiń do góry