Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Program „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze.png

W Urzędzie Gminy Strzeleczki prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W ramach jego działalności udzielane są niezbędne informacje
o programie oraz wsparcie merytoryczne związane ze składaniem wniosków
o dofinansowanie.

Program kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych,
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu mogą sięgać  30 000 zł 
w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania i  37 000 zł w wariancie podwyższonym.

Wnioski należy składać na obowiązującym aktualnie formularzu, w wersji elektronicznej lub papierowej.

Miejsce przyjmowania wniosków:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole lub Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

                       1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej prowadzonej na stronie: https://portal.wfosigw.opole.pl/

                       2) w serwisie „gov.pl”.

Wnioski w postaci elektronicznej można składać poprzez wyżej wspomniany Portal Beneficjenta lub poprzez serwis „gov.pl”.                    

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta
do WFOŚiGW w Opolu.

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem
i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami)
do siedziby WFOŚiGW w Opolu bądź miejscowego Urzędu Gminy.

W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚIGW
na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 10-06-2021 12:50 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 10-06-2021 12:52
Przewiń do góryPrzewiń do góry