Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XXXIV SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

W dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

 

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/21 w dniu 27.05.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między
  XXXIII a XXXIV sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2020 r.”:
  1. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2020 r.” – Sekretarz Gminy
  2. Debata nad raportem z uwzględnieniem głosu mieszkańców
  3. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 07.06.2021 r. – Sekretarz Gminy
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:
  1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – Wójt, Skarbnik Gminy
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy
  3. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości
  4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – Uchwała Nr 117/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  5. Opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. – projekt z dnia 08.06.2021 r.
 8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 r.:
  1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
  2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 r. Uchwała Nr 212/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  3. Dyskusja
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2020 r. – projekt z dnia 08.06.2021 r
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 14.06.2021 r. – Skarbnik Gminy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Komornikach – projekt z dnia 08.06.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej utworzenia oddziału VII klasy w Szkole Podstawowej w Zielinie – projekt z dnia 08.06.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.06.2021 r. – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.06.2021 r. – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.06.2021 r. – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – projekt z dnia 10.06.2021 r. – kier. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” – projekt z dnia 15.06.2021 r.  – główny specjalista ds. planowania przestrzennego
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobra – projekt z dnia 15.06.2021 r.  – główny specjalista ds. planowania przestrzennego
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przysiółka Nowy Bud – projekt z dnia 15.06.2021 r.  – główny specjalista ds. planowania przestrzennego
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 20. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji
   
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 22-06-2021 14:16 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 22-06-2021 14:19
Przewiń do góryPrzewiń do góry