Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Taryfy i ceny usług

Gmina Strzeleczki informuje, iż z dniem 20.07.2021 r. wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzeleczki na okres 3 lat. Zgodnie  z zapisami art.24F ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U.2020 poz.2028) taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stosowne ogłoszenie ukazało się w dniu 12.07.2021 r. wobec czego taryfy będą obowiązywać od dnia 20.07.2021r.

CENY I OPŁATY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Na okres 3 lat od dnia 20 lipca 2021r. do dnia 19 lipca 2024r.

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie
od 20 lipca 2021 r. do 19 lipca 2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat (netto)

Wielkość cen
i stawek opłat (brutto)

1

2

3

4

5

1.

Odbiorcy indywidualni

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
w zł

2,88

3,11

Stawka opłaty abonamentowej
w zł

3,38

3,65

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
w zł

2,94

3,18

Stawka opłaty abonamentowej
w zł

3,38

3,65

Tabela 2. Wysokość cen odprowadzania ścieków w okresie
od 20 lipca 2021 r. do  19 lipca 2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat (netto)

Wielkość cen
i stawek opłat (brutto)

1

2

3

4

5

1.

Wszyscy odbiorcy usług.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł

7,28

7,86

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie
od 20 lipca 2022 r. do 19 lipca 2023 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat (netto)

Wielkość cen
i stawek opłat (brutto)

1

2

3

4

5

1.

Odbiorcy indywidualni

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
w zł

2,90

3,13

Stawka opłaty abonamentowej
w zł

3,38

3,65

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
w zł

2,96

3,20

Stawka opłaty abonamentowej
w zł

3,38

3,65

Tabela 4. Wysokość cen odprowadzania ścieków w okresie
od 20 lipca 2022 r. do 19 lipca 2023 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat (netto)

Wielkość cen
i stawek opłat (brutto)

1

2

3

4

5

1.

Wszyscy odbiorcy usług.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł

7,28

7,86

Tabela 5. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie
od 20 lipca 2023 r. do 19 lipca 2024 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat (netto)

Wielkość cen
i stawek opłat (brutto)

1

2

3

4

5

1.

Odbiorcy indywidualni

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
w zł

2,91

3,14

Stawka opłaty abonamentowej
w zł

3,38

3,65

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
w zł

2,97

3,21

Stawka opłaty abonamentowej
w zł

3,38

3,65

Tabela 6. Wysokość cen odprowadzania ścieków w okresie od 20 lipca 2023 r. do 19 lipca 2024 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wielkość cen
i stawek opłat (netto)

Wielkość cen
i stawek opłat (brutto)

1

2

3

4

5

1.

Wszyscy odbiorcy usług.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł

7,28

7,86

  1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług:
  • odbiorcy indywidualni (cel: realizacja zadań własnych gminy  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi),
  • pozostali odbiorcy.
  1. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń kanalizacyjnych oraz  brak zróżnicowania kosztów zbiorowego odprowadzenia ścieków tj. kosztów eksploatacyjnych nie dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
  2. Aktualna stawka VAT na dzień ogłoszenia niniejszych taryf wynosi 8%. Gmina Strzeleczki zastrzega sobie prawo do zmiany stawki VAT z uwagi na zmiany w przepisach prawa obowiązujących na terenie kraju w danym roku kalendarzowym.

PDFDecyzja i taryfa GL.RZT.70.155.2021.pdf (354,99KB)
 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 12-07-2021 13:53 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 12-07-2021 14:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry