Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

PRACA na zastępstwo

PRACA NA ZASTĘPSTWO

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 . o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowych  na czas zastępstwa.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o złożenie CV i listu motywacyjnego w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach Rynek 4, pok. 201  do dnia 6 sierpnia 2021 r. 

 

Wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie, preferowany kierunek ekonomiczny;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Umiejętność obsługi komputera.

 

Forma zatrudnienia:

 1. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, planowany termin zatrudnienia  od 10 sierpnia 2021 r.;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat;

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków placówek oświatowych;
 2. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 3. Dekretowanie dokumentów finansowych przeznaczonych do ujęcia w księgach rachunkowych;
 4. Ewidencjonowanie i przekazywanie dochodów należnych budżetowi gminy oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 5. Księgowanie indywidualnych wpłat na kartoteki indywidualne;
 6. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 7. Sporządzanie zestawień obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 8. Sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;
 9. Prowadzenie archiwum zakładowego;
 10. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb.

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Aneta Gonsior

Tel. 77 4668164

E mail:

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 02-08-2021 12:41 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 02-08-2021 12:43
Przewiń do góryPrzewiń do góry