Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.06.2023 r. (Piątek) Urząd Gminy Strzeleczki oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łowkowicach będą nieczynne. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Strzeleczki

XXXV SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

W dniu 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV/21 w dniu 30.06.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXIV a XXXV sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 23.07.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 23.07.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.07.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”. – projekt z dnia 02.08.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2021/2022 – projekt z dnia 22.07.2021 r. – p. o. Kierownika GZEAS.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 27.07.2021 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 03-08-2021 08:04
Przewiń do góryPrzewiń do góry