Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 11 sierpnia 2021 r.
 o godz. 13:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 23.07.2021 r. – Skarbnik Gminy.
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 23.07.2021 r. – Skarbnik Gminy.
  3. sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.07.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
  4. przyjęcia zmiany do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”. – projekt z dnia 02.08.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
  5. określenia ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2021/2022 – projekt z dnia 22.07.2021 r. – p. o. Kierownik GZEAS.
  6. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt dnia 27.07.2021 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
 2. sprawy bieżące.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 03-08-2021 08:11 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 03-08-2021 08:14
Przewiń do góryPrzewiń do góry