Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 9 września 2021 r.
 o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. analiza realizacji wpływów podatkowych za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem udzielanych ulg i umorzeń w porównaniu z rokiem 2020; - podinspektor ds. opłat i podatków lokalnych,
 2. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. – Skarbnik Gminy,
 3. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 06.09.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  2. udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – projekt z dnia 06.09.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – projekt z dnia 06.09.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  4. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania – projekt z dnia 26.08.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
  5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2021-2023 – projekt z dnia 26.08.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
  6. przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach – projekt z dnia 02.09.2021  r. – p. o. Kierownik GBP;
  7. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie – projekt dnia 01.09.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  8. nadania nazwy ulicy w miejscowości Łowkowice - projekt z dnia 08.09.2021 r. - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. 
 4. sprawy bieżące.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 06-09-2021 09:16 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 08-09-2021 16:53
Przewiń do góryPrzewiń do góry