Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XXXVI SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
 

W dniu 15 września 2021 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV/21 w dniu 11.08.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXV a XXXVI sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 06.09.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – projekt z dnia 06.09.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – projekt z dnia 06.09.2021 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania – projekt z dnia 26.08.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2021-2023 – projekt z dnia 26.08.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach – projekt z dnia 02.09.2021 r. – p. o. Kierownik GBP;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie – projekt dnia 01.09.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 08.09.2021 r. – Sekretarz Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 14.09.2021 r. - Sekretarz Gminy.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 07-09-2021 12:02 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 15-09-2021 07:38
Przewiń do góryPrzewiń do góry