Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE


Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 14 października 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.


Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:
1. Realizacja zadań wykonanych na ciekach wodnych – przedstawiciel Wód Polskich,
2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 12.10.2021 r. – Skarbnik Gminy;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 13.10.2021 r. – Skarbnik Gminy;
c) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - projekt z dnia 05.10.2021 r. - Skarbnik Gminy;
d) zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania – projekt z dnia 08.10.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
e) uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie – projekt z dnia 27.09.2021 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
f) przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki - projekt z dnia 08.10.2021 r. - Sekretarz Gminy.
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
i) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.10.2021 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
3. sprawy bieżące.

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 12-10-2021 08:11
Przewiń do góryPrzewiń do góry