Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

logotypy cyfrowa gmina.png

Gmina Strzeleczki będzie wnioskować o przyznanie grantu na sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Z programu skorzystać będą mogły osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  1. krewny dziecka w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
     i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  1. dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020
    i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie we wnioskowanej kwocie, wtedy przystąpi do podpisania umowy oraz zakupu sprzętu komputerowego. Następnie sprzęt komputerowy zostanie przekazany osobom, które złożyły stosowne oświadczenia.

Oświadczenia upoważniające do udziału w programie grantowym można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 17.00.

 

Załączniki:

DOCWzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie (1).doc (141,00KB)
DOCWzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.doc (141,00KB)
 

Opublikował(a): Justyna Waligóra Data publikacji: 22-10-2021 13:57 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 22-10-2021 13:58
Przewiń do góryPrzewiń do góry