Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 18 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2022 rok– Skarbnik Gminy ,
 2. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 16.11.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 16.11.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  4. przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – projekt z dnia 09.11.2021 r. – Sekretarz Gminy;
  5. zmiany uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości ;
  6. zmiany uchwały nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości ;
  7. zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości ;
  8. zmiany uchwały nr XXIV/148/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości ;
  9. zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt z dnia 09.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości ;
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 10.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości ;
  11. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;

3. sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 15-11-2021 11:44 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 15-11-2021 11:47
Przewiń do góryPrzewiń do góry