Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się działaniem zamierzonym, skierowanym przeciwko członkom rodziny, naruszającym ich prawa i dobra osobiste oraz powodującym cierpienie i szkody psychiczne i fizyczne. Przemoc odbija się szczególnie niekorzystnie na dziecku zarówno wówczas, kiedy jest ono obiektem przemocy, jak i wówczas, kiedy jest tylko świadkiem.

Przemoc możemy podzielić na:

 • Fizyczną (np. popychanie, szarpanie, kopanie, drapanie, szczypanie, uderzanie, duszenie, zamykanie w pomieszczeniu itp.)
 • Werbalną, czyli słowną (np. wyzywanie, zawstydzanie, grożenie czy zastraszanie)
 • Psychiczną (np. bezpodstawna krytyka, wyśmiewanie, kpienie, ośmieszanie, stalking-nękanie)
 • Emocjonalną (lekceważenie, brak zainteresowania, szacunku)
 • Ekonomiczną (np. ograniczenie lub pozbawienie środków materialnych, odbieranie pieniędzy)
 • Seksualną (np. wymuszone współżycie, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, gwałt)
 • Zaniedbanie (np. wobec dziecka, czy osób starszych – są to sytuacje, w których najbardziej podstawowe potrzeby (np. wyżywienie, ubranie, higiena, ochrona, bezpieczeństwo, opieka lekarska) nie są zaspokojone przez osoby odpowiedzialne).

 

CYKL PRZEMOCY

 

Etap I – napięcie, duża złość, gniew, częste kłótnie, wyzwiska

Etap II – wybuch złych emocji: bicie, uderzanie, kopanie, szarpanie, gwałt, popychanie, poniżanie, ubliżanie itp.

Etap III – „Miodowy miesiąc” czas spokoju, obietnic, poprawy, przeprosin, „nie byłem sobą”, „to przez alkohol”, „zmienię się”, „to się nigdy nie powtórzy”

Po etapie III następuje ponownie etap I – wszystkie etapy powtarzają się cyklicznie.

 

NIKT NIE MA PRAWA CIĘ BIĆ ANI PONIŻAĆ NAJBLIŻSZYCH!

Przemoc wobec rodziny jest przestępstwem, a sprawca ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.

 

JEŚLI JESTEŚ BITA I UPOKARZANA, słyszysz groźby, jesteś zmuszana do poniżających zachowań – nie musisz się na to godzić. Jeśli dzieje Ci się krzywda – masz prawo do obrony i wsparcia ze strony policji oraz zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który powstał również w Strzeleczkach.

 

NIEBIESKA KARTA

 

 • Co to jest?

Niebieska karta to procedura interwencji, której celem jest wzbogacenie oferty pomocy dla ofiar przemocy. Jest ona podjęta w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że w danej rodzinie pojawia się przemoc. To dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące osoby pokrzywdzonej, jej rodziny, sprawcy oraz działań, jakie są proponowane i podejmowane, by pomóc.

 • Kto może założyć Niebieską Kartę?

Niebieska Karta może zostać założona przez policję, pomoc społeczną, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, jednostki oświaty i ochrony zdrowia. Przekazywana jest do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o powołanie grupy roboczej.

 • Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa ludzi, która reprezentuje poszczególne instytucje oraz organizacje, a której zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy.

 • Czym są grupy robocze?

Grupy robocze zwoływane są przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu opracowania indywidualnego planu pomocy.

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 19-06-2013 12:51 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 19-06-2013 12:56
Przewiń do góryPrzewiń do góry