Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 16 grudnia 2021 r. o godz. 14:00
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Działalność oświatowa w Gminie – p.o. Kierownika GZEAS;
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 r. – Skarbnik Gminy;
 3. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:  
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 09.12.2021 r. – Skarbnik Gminy;
  2. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt z dnia 02.12.2021 r. – Kierownik OPS;
  3. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.12.2021 r. – p.o. Kierownika GZEAS;
  4. udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi
   w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki a uczęszczających  do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 09.12.2021 r. – p.o. Kierownika GZEAS;
  5. dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – projekt z dnia 14.12.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.  
 4. sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 14-12-2021 12:30 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 16-12-2021 13:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry