Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Uwaga Urząd Gminy zamknięty dla klientów

UWAGA!

ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Szanowni mieszkańcy,

W związku z nasilającymi się przypadkami zakażeń wirusem COVID-19, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, informujemy iż Urząd Gminy Strzeleczki od dnia 25.01.2022 roku pozostaje zamknięty dla obywateli.

Ograniczony zostaje bezpośredni kontakt w urzędzie, co wynika z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu, a tym samym realizacji wszystkich zadań, jakie ciążą na samorządzie oraz troski o zdrowie naszych klientów
i pracowników. Obsługa klientów będzie prowadzona tylko w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Zachęcamy do kontaktu.

Tel. 77 407 66 60 (wew. 101) – sekretariat Urzędu.

W ramach organizacji pracy urzędu w jego siedzibie zostanie utworzony punkt obsługi obywateli w pomieszczeniu nr 09 (kasa Urzędu) – parter część A Urzędu.

Sprawy będą załatwiane również za pomocą poczty elektronicznej Urzędu oraz skrzynki ePuap (/531413107/SkrytkaESP)

W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami na konto bankowe Urzędu:

Nr  93 8883 1028 2003 0000 2293 0004 Bank Spółdzielczy Gogolin oddział Strzeleczki

Wójt Gminy Strzeleczki przyjmuje obywateli wyłącznie w sprawach pilnych. Wszelkie informacje będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

Urząd Stanu Cywilnego oraz sprawy obywatelskie - tel. 77 407 66 60 (wew. 111);

Sprawy z zakresu stanu cywilnego oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie można załatwić również w siedzibie Urzędu – po uprzednim zgłoszeniu w punkcie obsługi – kasie Urzędu, przy wejściu do części A budynku Urzędu.

 • rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-Puap,
 • zaplanowane śluby cywilne z ograniczoną liczbą gości do 10 osób.

Podatki i Opłaty Lokalne – tel. 77 407 66 60 (wew. 120), 77 407 66 71
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

Referat Ochrony Środowiska i Nieruchomości

Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • wycinka drzew i krzewów, zwierzęta bezdomne, ochrona środowiska, azbest – tel. 77 4076665, 407 66 60 (wew. 112);
 • dotacje na wymianę kotłów, program „Czyste Powietrze” – tel. 77 407 66 68, 77 407 66 60 (wew. 108);
 • zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje celu publicznego – tel. 77 407 6674, 77 407 66 60 (wew. 119);
 • gospodarka odpadami komunalnymi – tel. 77 40766678, 7 407 66 68, 77 407 66 60 (wew. 108);
 • nieruchomości tel. 77 407 66 63, 774076660 (wew. 102).

Referat Gospodarki Komunalnej

Zgłaszanie awarii dotyczących wodociągów i kanalizacji, tel. 600 295 388

Prosimy także o samodzielne odczytywanie wodomierzy i zgłaszanie stanów licznika telefonicznie 77 407 66 60 (wew. 118) lub za pomocą poczty elektronicznej Urzędu .

Referat Inwestycji i Rozwoju

Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • interwencje dot. dróg, oświetlenia ulic, zajęcie pasa drogi – tel. 77 407 66 60 (wew. 105);
 • inwestycje gminne  - tel. 77 407 66 60 (wew. 100, 105);
 • zamówienia publiczne – tel. 77 407 66 60 (wew. 122);
 • promocja gminy, projekty – tel. 77 407 66 60 (wew. 124)

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • sprawy działalności gospodarczej, Ochotnicze Straże Pożarne, Zarządzanie Kryzysowe – tel. 77 407 66 60 (wew. 113);
 • obsługa Rady Gminy – tel. 77 407 66 60 (wew. 113);
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – tel. 77 407 66 60 (wew. 119);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową,
tel. 77 407 66 60 (wew. 114), email:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową
tel. 77 466 81 64, 77 407 66 60 (wew. 116), email:

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową
tel. 77 466 96 96, 77 407 66 60 (wew. 110), email:

W najbliższych dniach bezpieczeństwo powinno być dla nas priorytetem.

 

Wójt Gminy Strzeleczki
/-/ Marek Pietruszka

Opublikował(a): Łukasz Borsuk Data publikacji: 24-01-2022 13:39 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 25-01-2022 10:00
Przewiń do góryPrzewiń do góry