Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 16 lutego 2022 r. o godz. 14:00
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

  1. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie w roku 2021 – Przedstawiciel SAMED oraz przedstawiciel CARITAS.
  2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2021 r. oraz plan jej działalności na rok 2022.; - Przewodniczący GSW.
  3. Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic na 2022 r. – Dyrektor GOK.
  4. Utrzymanie terenów zielonych w gminie – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
  5. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r. za lata 2019 - 2020 - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a.      zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy;

b.      zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 15.02.2022 r. – Skarbnik Gminy;

c.       przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzeleczki w roku 2022” – projekt z dnia 08.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;

d.      wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Kujawach– projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;

e.      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mosznej stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.02.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;

       7. sprawy bieżące.

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 10-02-2022 10:11 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 16-02-2022 11:31
Przewiń do góryPrzewiń do góry