Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zmiany w definicji „wolnego zawodu”

Z dniem 1 stycznia 2022 r. znowelizowano art. 4 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych  przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie definicji pojęcia „wolny zawód”.
„Wolny zawód” oznacza  pozarolniczą działalności gospodarczą  wykonywaną osobiście przez: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, przy czym osobiste wykonywanie wolnego zawodu oznacza działalność bez zatrudniania innych osób na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.
Od 1 stycznia 2022 r.  w rozumieniu przepisów podatkowych „wolnym zawodem” nie jest działalność prowadzona przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych oraz nauczycieli.
W związku z powyższym rolnicy i domownicy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  jako osoby fizyczne nie będą już uznawane jako wykonujące wolny zawód a zatem będą mogły kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników o ile spełnią inne warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rodników (Dz. U. z 2021r. poz. 266 z późn. zm.)

Opublikował(a): Justyna Waligóra Data publikacji: 15-03-2022 11:32
Przewiń do góryPrzewiń do góry