Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 24 marca 2022 r. o godz. 14:00
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie w roku 2021 – Przedstawiciel SAMED.
 2. Podział nadwyżki budżetowej – Skarbnik Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 21.03.2022 r. – Skarbnik Gminy;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 21.03.2022 r. – Skarbnik Gminy;
 3. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach – projekt z dnia 17.03.2022 r. – Skarbnik Gminy;
 4. określenia zasad przyznawania diet sołtysom – projekt uchwały z dnia 08.03.2022 r. – Sekretarz Gminy;
 5. wyrażenia zgody w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosznej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty – projekt z dnia 15.03.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki” – projekt z dnia 17.03.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2022 – projekt z dnia 17.03.2022 r. – podinspektor ds. profilaktyki uzależnień.
 1. sprawy bieżące.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 18-03-2022 07:45 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 24-03-2022 08:03
Przewiń do góryPrzewiń do góry