Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XLIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                           /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLII/22 w dniu 24.02.2022 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLII a XLIII sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej
  na Ukrainę – projekt z dnia 07.03.2022 r. – Wójt Gminy Strzeleczki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 24.03.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 24.03.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach – projekt z dnia 17.03.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom – projekt uchwały z dnia 08.03.2022 r. – Sekretarz Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosznej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty – projekt z dnia 15.03.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki” – projekt z dnia 17.03.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2022 – projekt z dnia 17.03.2022 r. – podinspektor ds. profilaktyki uzależnień.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 22-03-2022 15:21 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 24-03-2022 08:15
Przewiń do góryPrzewiń do góry