Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XLIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Wykaz głosowań sesji
XLIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad przez radnych. (14:09)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Patryk Tannenbaum, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Roman Wilczek, Adam Pientka, Irena Galler, Włodzimierz Wolny, Małgorzata Nocoń, Michał Jenek, Anna Piecha, Damian Nowak, Krzysztof Robota, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Nr XLII/22 z 24.02.2022 r. (14:10)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Damian Nowak, Anna Piecha, Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela, Włodzimierz Wolny, Roman Wilczek, Adam Pientka, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Irena Galler, Małgorzata Nocoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLII a XLIII Sesją. (14:11)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Waldemar Weindich, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek, Włodzimierz Wolny, Marek Kaliński, Roman Wilczek, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Anna Piecha, Adam Pientka, Krzysztof Robota, Damian Nowak, Manfred Suchy, Henryk Kostka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rezolucji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (14:13)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Michał Jenek, Roman Wilczek, Damian Nowak, Waldemar Weindich, Marek Kaliński, Krzysztof Robota, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Anna Piecha, Adam Pientka, Hubert Kurpiela, Małgorzata Nocoń, Manfred Suchy, Patryk Tannenbaum, Henryk Kostka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. (14:18)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Henryk Kostka, Waldemar Weindich, Damian Nowak, Anna Piecha, Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Hubert Kurpiela, Adam Pientka, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Krzysztof Robota, Małgorzata Nocoń, Irena Galler, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (14:20)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Henryk Kostka, Marek Kaliński, Damian Nowak, Roman Wilczek, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Waldemar Weindich, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Patryk Tannenbaum, Krzysztof Robota, Michał Jenek, Manfred Suchy, Adam Pientka, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. (14:22)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Irena Galler, Roman Wilczek, Anna Piecha, Włodzimierz Wolny, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Hubert Kurpiela, Michał Jenek, Adam Pientka, Małgorzata Nocoń, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Marek Kaliński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom. (14:28)

Wyniki imienne:
ZA(13):
Marek Kaliński, Patryk Tannenbaum, Roman Wilczek, Henryk Kostka, Adam Pientka, Waldemar Weindich, Anna Piecha, Manfred Suchy, Damian Nowak, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Krzysztof Robota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Michał Jenek, Hubert Kurpiela

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosznej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty (14:30)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Damian Nowak, Michał Jenek, Hubert Kurpiela, Waldemar Weindich, Krzysztof Robota, Henryk Kostka, Anna Piecha, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Adam Pientka, Manfred Suchy, Małgorzata Nocoń, Irena Galler

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki” (14:32)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Damian Nowak, Waldemar Weindich, Irena Galler, Małgorzata Nocoń, Włodzimierz Wolny, Anna Piecha, Krzysztof Robota, Marek Kaliński, Henryk Kostka, Adam Pientka, Manfred Suchy, Hubert Kurpiela, Roman Wilczek, Patryk Tannenbaum, Michał Jenek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2022. (14:33)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Michał Jenek, Marek Kaliński, Włodzimierz Wolny, Irena Galler, Manfred Suchy, Waldemar Weindich, Roman Wilczek, Małgorzata Nocoń, Henryk Kostka, Krzysztof Robota, Anna Piecha, Adam Pientka, Damian Nowak, Patryk Tannenbaum, Hubert Kurpiela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 01-04-2022 07:58 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 01-04-2022 07:59
Przewiń do góryPrzewiń do góry