Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Regulamin kalendarza wizyt

§1.

 Postanowienia Ogólne

 1. System Internetowej Rezerwacji Wizyt pozwala na umówienie się na wizytę w Urzędzie określonym dniu i godzinie, aby załatwić urzędową sprawę.
 2. Korzystanie z systemu jest bezpłatne dla każdego użytkownika.

 

§2.

Zakres spraw realizowanych poprzez internetową rezerwację wizyty
oraz sposób dokonywania rezerwacji.

 1. Interesant może dokonać rezerwacji wizyty z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji Wizyt jedynie w sprawach udostępnionych w systemie.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wykonanie następujących czynności:
 • Wybór wydziału lub sprawy z dostępnej listy.
 • Wypełnienie formularza, w którym podaje się swoje dane, niezbędne do wykonania rezerwacji,
 • Dodatkowo opcjonalnie wybór sprawy do załatwienia oraz wypełnienie dodatkowych pól formularza związanych ze sprawą.
 • Wskazanie daty i godziny wizyty w urzędzie spośród dostępnych terminów i wysłanie formularza.
 • System powiadomi o wykonanej rezerwacji poprzez wiadomość email lub/i wiadomość SMS.
 • System przypomni o dokonanej rezerwacji na dzień przed terminem.

 

§3.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nie stawienia się w umówionym terminie wizyty wymagana jest ponowna rezerwacja z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rezerwacji.
 2. Odwołanie zarezerwowanej wizyty należy zgłosić poprzez e-mail lub telefonicznie, aby udostępnić termin innym interesantom.

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry