Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 18 maja 2022 r. o godz. 15:00
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

1.      Realizacja inwestycji drogowych na terenie gminy Strzeleczki w 2021 r. oraz omówienie zadania pn. ‘”Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409.” – Przedstawiciel ZDW i Starostwa Powiatowego;

2.      Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – Skarbnik Gminy;

3.      Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r. – Dyrektor GBP;

4.      Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – Kierownik GOPS;

5.      Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Strzeleczki za 2021 r. – Kierownik GOPS;

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a.      Zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 12.05.2022 r. – Skarbnik Gminy;

b.      Zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 12.05.2022 r. – Skarbnik Gminy;

c.       Przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzeleczki na lata 2022-2026 – projekt  z dnia 12.05.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;

d.      ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.05.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego;

e. zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Strzeleczki za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - projekt z dnia 17.05.2022 r. - Kierownik GZEAS.

7.      Sprawy bieżące.

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 13-05-2022 12:10 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 17-05-2022 14:59
Przewiń do góryPrzewiń do góry