Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Opolskie dla rodziców i dzieci III

        Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dodatkowe środki na realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy  w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).
       W ramach współpracy możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem przez okres maksymalnie 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2023 r. Rodzice zobowiązani są do oddania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego w terminie do 3 miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego tj.  do 30.09.2022r. Rodzice ponoszą opłatę za wyżywienie dzieci. Maksymalna wartość refundacji to 1 100 PLN za pełny miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego. Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody( tzw. ubodzy pracujący).
    Nowy nabór ruszył  1 czerwca i potrwa do 7 czerwca 2022 r. Rekrutacją uczestników zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, organizatorem opieki  oraz uczestnikiem projektu.

Szczegóły dotyczące projektu  znajdują się na stronie internetowej projektu www.zlobki.wup.opole.pl lub pod numerem tel. 77 4416802.

plakat_Opolskie_dla_Rodziców.png

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 03-06-2022 08:25
Przewiń do góryPrzewiń do góry